Consideracions a tindre en compte en l'aprovació de la unitat urbanística “Séquia de Picanya de Torrent”

Primer.- És urgent i necessària la construcció de l’Accés de la rotonda de la carretera de Picanya-Ronda Safranar amb la Ronda del Pas Elevat d’Accés al Corredor Comarcal i accés sud a les poblacions d’Alaquàs i Xirivella (Inclòs la construcció del pont amb doble sentit de circulació, amb accés de vianants i carril bici, observant l’espai suficient per a la construcció del tan citat TRAMVIA de l’Horta-Sud, a l’efecte d’enllaçar les poblacions d’aquesta comarca de forma transversal, és a dir, sense la necessitat d’enllaçar les poblacions de la comarca per mitjà de la ciutat de València.)

Segon.- La construcció d’un eix perimetral junt al Barranc de Xiva, de la maetixa manera que continuïtat al traçat del Polígon Urbanístic de Benissaet Industrial, a l’efecte de continuar amb el parc perimetral

Tercer.- La construcció de via de servei amb independència de l’eix viari provincial de l’actual carretera de Picanya.

Quart.- Construcció d’Estació de Metro com a dotació d’equipament d’infraestructura ferroviària de la Unitat Urbanística, tenint en compte que si pretenem aprofitar la seua adequada situació geogràfica, hem d’aprofitar-nos del dit servei metropolità i d’accés a la comarca de la Ribera Alta.

Quint.- Desdoblament de la xarxa d’aigua potable i de servei, tenint en compte que aquesta última serà procedent de pous de reg o depuradora a l’efecte de donar servei a aigües industrials i de reg de jardineria a l’efecte d’abaratir costos.

Sext.- Creació d’Ecoparc-Est de la població, a l’efecte de facilitar la dita àrea urbanística el dit servei, així com la zona d’influència de la població; amb la instal·lació de xarxa de residus per mitjà de contenidors soterrats o centralitzats per conductes d’”aire comprimit”.

NOTES:

1.- Cal tindre en compte que l’aprovació i execució d’aquesta Unitat Urbanística s’està sentenciant de mort per 30 anys o més el desenvolupament de la Unitat del Parc El Toll-l’Alberca, tenint en compte que la població de Torrent, davant de la falta d’infraestructures viàries d’accés a este últim polígon de serveis, crea una barrera arquitectònica amb la resta de poblacions de l’Horta-Sud, que dificulten el seu accés; per això, seria necessari que per l’Agent Urbanitzador, que tal vegada serà Nous Espais, es presente un estudi seriós d’implantació de serveis demandants en la Séquia de Picanya.

2.- Cal tindre en compte que dita aprovació està condicionada a les previsions i condicionaments del Pla de Protecció de l’Horta a càrrec de la Generalitat Valenciana, tenint en compte que amb l’execució del dit projecte s’extrangula totalment la connexió de medi ambiental de l’Horta del Safranar amb el Barranc de Xiva.

Arxivat en: Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *