La Plataforma per l'Hospital de Torrent presenta una moció al Ple de la Corporació instant a la compra dels terrenys i a la creació d'una comissió se seguiment que impulse el projecte de l'hospital

Alberto Andreu: “Volem una comissió de seguiment sobre l’hospital amb un calendari d’actuacions i conformada per tots els grups municipals”.

El portaveu de la Plataforma per l’Hospital de Torrent, Alberto Andreu, integrada en Compromís, ha comunicat que la seua formación ha presentat una moció instant al Ple de l’Ajuntament a crear una Comissió que supervise les gestions per a portar l’hospital a Torrent. Andreu insta a Catalá, a pendre aquestes mesures, després que el Conseller de Sanitat Luis Rosado haja dit, en declaracions al diari Levante-Emv, que “que en 2012 no habrá dotación presupuestaria para nuevas edificaciones”.

Segons Andreu, després de 4 anys de promeses de Catalá, l’Ajuntament de Torrent encara no és propietari dels terrenys on està projectat l’hospital, i sense terrenys la Generalitat no pot licitar l’obra i en conseqüència no pot ser construït. El portaveu de la Plataforma demana la Comissió de seguiment perquè “ja no ens podem refiar de les gestions personals fetes per l’Alcaldessa davant el Conseller, quan ella mateixa no ha volgut comprar els terrenys necessaris per a la licitación de l’hospital”. En este sentit ha afirmat que la comissió és fonamental per a supervisar les gestions que l’Ajuntament faça per a portar l’hospital a Torrent.

Andreu ha demanat a l’Alcaldessa Catalá més serietat i menys fotos amb la Secretària autonòmica, afirmant que la realitat és que els llits hospitalaris assignats a la Comunitat Valenciana són 11.000, en base a l’informe dels experts que va servir per a conformar el finançament autonòmic en Sanitat. La reducció de 262 llits hospitalaris, contemplada en el Pla d’optimització presentat per la Secretària Manuela García, ha sigut en base a eixos 11.000 llits, i mentres no es modifiquen estos acords Torrent no tindrà hospital.

El portaveu de la plataforma posa com a exemple el cas de Llíria, on l’hospital està construït, però no es posarà en funcionament perquè sobrepassaria les 11.000 places assignades a la nostra Comunitat Autònoma.

Finalment Andreu ha comminat a Catalá perquè inicie els dos primers passos que la serietat del projecte mereix: Primer que dote pressupostàriament una partida per a la compra dels terrenys, i en segon lloc a crear l’esmentada Comissió de seguiment, que informaria puntualment al Ple sobre les gestions realitzades, dotant al projecte de l’impuls que li ha faltat durant els seus 4 anys gestió.

PDF de la moció presentada

La Plataforma per l’Hospital de Torrent presenta una moción al Pleno de la Corporación instando a la compra de los terrenos y a la creación de una comisión se seguimiento que impulse el proyecto del hospital

Alberto Andreu: “Queremos una comisión de seguimiento sobre el hospital con un calendario de actuaciones y conformada por todos los grupos municipales”.

El portavoz de la Plataforma per l’Hospital de Torrent, Alberto Andreu, integrada en Compromís, ha comunicado que su formación presentará una moción instando al Pleno del Ayuntamiento a crear una Comisión que supervise las gestiones para llevar el hospital a Torrent. Andreu insta a Catalá, a tomar estas medidas, después de que el Conseller de Sanidad Luis Rosado haya dicho, en declaraciones al diario Levante-Emv, que “en 2012 no habrá dotación presupuestaria para nuevas edificaciones”.

Según Andreu, tras 4 años de promesas de Catalá, el Ayuntamiento de Torrent aún no es propietario de los terrenos donde esta proyectado el hospital, y sin terrenos la Generalidad no puede licitar la obra y en consecuencia no puede ser construido. El portavoz de la Plataforma pide la Comisión de seguimiento porque “ya no nos podemos fiar de las gestiones personales hechas por la Alcaldesa ante el Conseller, cuando ella misma no ha querido comprar los terrenos necesarios para la licitación del hospital”. En este sentido ha afirmado que la comisión es fundamental para supervisar las gestiones que el Ayuntamiento haga para traer el hospital a Torrent.

Andreu ha pedido a la Alcaldesa Catalá más seriedad y menos fotos con la Secretaria autonómica, afirmando que la realidad es que las camas hospitalarias asignadas a la Comunidad Valenciana son 11.000, en base al Informe de Expertos que sirvió para conformar la financiación autonómica en Sanidad. La reducción de 262 camas hospitalarias, contemplada en el Plan de optimización presentado por la Secretaria Manuela García, ha sido en base a esas 11.000 camas, y mientras no se modifiquen estos acuerdos Torrent no tendrá hospital.

El portavoz de la plataforma pone como ejemplo el caso de Llíria, donde el hospital está construido, pero no se pondrá en funcionamiento porque sobrepasarian las 11.000 plazas asignadas a nuestra Comunidad Autónoma.

Finalmente Andreu ha conminado a Catalá para que inicie los dos primeros pasos que la seriedad del proyecto merece: Primero que dote presupuestariamente una partida para la compra de los terrenos, y en segundo lugar a crear la mencionada Comisión de seguimiento, que informaría puntualmente al Pleno sobre las gestiones realizadas, dotando al proyecto del impulso que le ha faltado durante sus 4 años de gestión.

Arxivat en: Sanitat i Benestar Social