Compromís considera injustificable la despesa de 275.000€ en les festes de Torrent

Beguer: “Gastar-se aquesta quantitat no és auster ni solidari amb els veïns i veïnes de Torrent”.

El portaveu de Compromís ha acusat al PP de donar dades parcials i ocultar la totalitat de la partida de festes per a l’any 2012 i que apugen en total a 717.945€, així en la nota enviada pel govern del PP sols es parla de les festes locals de juliol, on l’Ajuntament gastarà en quinze dies 275.000€,

Per a Compromís la nota de premsa enviada pel PP, on s’afirma literalment que: “Torrent celebra sus fiestas patronales más austeras manteniendo la dignidad que la ciudad de Torrent se merece”, és una burla a la situació de crisi que patixen milers de veïns i veïnes de Torrent.

La situació per a Beguer no és nova, el govern del PP s’ha gastat des de 2008 fins 2011, en plena recessió econòmica, la quantitat de 4.937.000€ en festes. Beguer ha explicat que mentres l’Ajuntament envia cartes apremiant els seus veïns i empreses a pagar els impostos, sota l’amenaça d’embargament, es gastarà en festes, durant 2012, al voltant de 120 milions de les antigues pessetes.

En quant a la xifra de 190.000€, de la qual diu el PP que s’acabarà gastant en 2012, a l’estar les actuacions pràcticament tancades, Compromís afirma que no pot ser demostrable al no haver presentat ni una sola factura o contracte als grups de l’oposició, i mentres no es tinga a disposició pública la liquidació definitiva corresponent al segon semestre de 2012. En paraules del portaveu de Compromís, Vicent Beguer, el PP ens té acostumats a dir unes coses i a fer altres que no es corresponen amb la realitat.

Finalment Beguer qualifica de falta de respecte les manifestacions del govern del PP, a l’afirmar que el pressupost de festes locals és “de apenas 275.000€”, quan Torrent té un deute amb els bancs de més de 75.300.000€ i vora 11.000 dels seus veïns i veïnes estan en el paro.

NOTA DE PRENSA

Compromís considera injustificable el gasto de 275.000€ en las fiestas de Torrent

Beguer: “Gastarse esta cantidad no es austero ni solidario con los vecinos y vecinas de Torrent”.

El portavoz de Compromís ha acusado al PP de dar datos parciales y ocultar la totalidad de la partida de fiestas para el año 2012 y que ascienden en total a 717.945€, así en la nota enviada por el gobierno del PP solo se habla de las fiestas locales de julio, donde el Ayuntamiento gastará en quince días 275.000€,

Para Compromís la nota de prensa enviada por el PP, donde se afirma literalmente que: “Torrent celebra sus fiestas patronales más austeras manteniendo la dignidad que la ciudad de Torrent se merece”, es una burla a la situación de crisis que sufren miles de vecinos y vecinas de Torrent.

La situación para Beguer no es nueva, el gobierno del PP se ha gastado desde 2008 hasta 2011, en plena recesión económica, la cantidad de 4.937.000€ en fiestas. Beguer ha explicado que mientras el Ayuntamiento envía cartas apremiando a sus vecinos y empresas a pagar los impuestos, bajo la amenaza de embargo, se gastará en fiestas, durante 2012, alrededor de 120 millones de las antiguas pesetas.

En cuanto a la cifra de 190.000€, de la que dice el PP que se acabará gastando en 2012, al estar las actuaciones prácticamente cerradas, Compromís afirma que no puede ser demostrable al no haber presentado ni una sola factura o contrato a los grupos de la oposición, y mientras no se tenga a disposición pública la liquidación definitiva correspondiente al segundo semestre de 2012. En palabras del portavoz Vicent Beguer, el PP nos tiene acostumbrados a decir unas cosas y a hacer otras que no se corresponden con la realidad.

Finalmente Beguer califica de falta de respeto las manifestaciones del gobierno del PP, al afirmar que el presupuesto de fiestas locales es “de apenas 275.000€”, cuando Torrent tiene una deuda con los bancos de más de 75.300.000€ y 11.000 de sus vecinos y vecinas están en el paro.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *