Compromís vota en contra del compte general del 2014, últim de gestió íntegra del PP a Torrent

Pau Alabajos: “El PP no ha posat en marxa cap dels mecanismes de control i participació ciutadana obligats per la llei de gran ciutat”.

Al Ple celebrat el passat 13 d’octubre es va portar l’aprovació dels Comptes Generals de l’Ajuntament de Torrent, els seus Organismes Autònoms (Fundación Deportiva Municipal, Junta Local Fallera, Consell Agrari), i les empreses municipals (IDEA’t, Retosa, Nous Espais i Aigües de l’Horta).

Des de Compromís es va advertir que el debat plenari dels Comptes Generals és en sí mateix la fiscalització de l’acció del govern plasmada en la comptabilitat municipal. Sobre els números corresponents a examen, els del 2014, últim any de gestió íntegrament controlada per la majoria absoluta del Partido Popular es varen presentar 28 reclamacions: 26 del grup municipal de Compromís, i dos del grup Socialista.

Sobre les reclamacions de Compromís, 5 varen ser acceptades, una rebutjada i la resta acceptades parcialment. En el debat del Ple Alabajos va destacar especialment les qüestions que afecten l’Inventari de béns de Torrent i el grau de compliment dels objectius de les diferents àrees de govern.

Respecte a l’Inventari des de Compromís s’ha vingut denunciant en anys anteriors, i aquest Compte General no ha sigut una excepció, que no existix un mòdul comptable d’enllaç entre la comptabilitat i l’inventari de béns, amb la qual cosa no es poden dotar les amortitzacions a les que obliguen les lleis per tal d’evitar que el patrimoni municipal continue depreciant-se.

Respecte el grau de compliment i satisfacció ciutadana pels serveis municipals prestats, que és obligatori segons la normativa de règim local en matèria d’hisenda, Alabajos va denunciar que l’anterior govern del Partido Popular no va posar en marxa cap dels mecanismes per a corregir aquesta situació de desgovern. En concret en 2012 els regidors populars varen deixar en suspens dues mocions de Compromís per a crear la Comissió Ciutadana de Queixes i Suggeriments i l’Òrgan ciutadà de Reclamacions Economico Administratives. Tampoc es posaren en marxa el Consell Social de Torrent ni els Districtes, com a mecanismes directes de la participació ciutadana. Òrgans que obligatòriament han d’actuar de jutges valorant de primera mà la gestió municipal.

El portaveu de Compromís va denunciar que aquestos números del 2014, són el punt i final a un model de gestió on no ha existit un full de ruta clar sobre el model de ciutat a desenvolupar: “Més bé al contrari els governs del Partido Popular han gestionat a salt de mata tant administrativament com des del punt de vista de la participació ciutadana, que, o no ha existit, o, en alguns casos ha estat condicionada per motius de filiació política”.

Finalment els regidors de Compromís han avisat que estaran molt vigilants davant l’actual govern socialista, “Perquè no es repetisquen la nefasta gestió econòmica i els incompliments legals en matèria de participació ciutadana del passat”.

COMPROMÍS VOTA EN CONTRA DE LA CUENTA GENERAL DE 2014, ÚLTIMA DE GESTIÓN ÍNTEGRA DEL PP EN TORRENT

Pau Alabajos: “El PP no ha puesto en marcha ninguno de los mecanismos de control y participación ciudadana obligados por la ley de gran ciudad”.

En el Pleno celebrado el pasado 13 de octubre se emplazó a la aprobación de las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Torrent, sus Organismos Autónomos (Fundación Deportiva Municipal, Junta Local Fallera, Consell Agrari), y las empresas municipales (IDEA’t, Retosa, Nous Espais y Aigües de l’Horta).

Desde Compromís se advirtió que el debate plenario de las Cuentas Generales es en sí mismo la fiscalización de la acción del gobierno plasmada en la contabilidad municipal. Sobre los números correspondientes a examen, los de 2014, último año de gestión íntegramente controlada por la mayoría absoluta del Partido Popular, se presentaron 28 reclamaciones: 26 del grupo municipal de Compromís, y dos del grupo Socialista.

Sobre las reclamaciones de Compromís, 5 fueron aceptadas, una rechazada y el resto aceptado parcialmente. En el debate plenario Alabajos destacó especialmente las cuestiones que afectan el Inventario de bienes de Torrent y al grado de cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de gobierno.

Con respecto al Inventario desde Compromís se ha venido denunciando en años anteriores, y ésta Cuenta General no ha sido una excepción, que no existe un módulo contable de enlace entre la contabilidad y el inventario de bienes, con lo cual no se pueden dotar las amortizaciones a las que obligan las leyes para evitar que el patrimonio municipal continúe depreciándose

Respeto el grado de cumplimiento y satisfacción ciudadana por los servicios municipales prestados, que es obligatorio según la normativa de régimen local en materia de hacienda, Alabajos denunció que el anterior gobierno del Partido Popular no puso en marcha ninguno de los mecanismos para corregir esta situación de desgobierno. En concreto en 2012 los concejales populares dejaron en suspenso dos mociones de Compromís para crear la Comisión Ciudadana de Quejas y Sugerencias y el Órgano ciudadano de Reclamaciones Economico Administrativas. Tampoco se pusieron en marxa el Consejo Social de Torrent ni los Distritos, como mecanismos directos de participación ciudadana. Órganos que obligatoriamente deben actuar de jueces valorando de primera mano la gestión municipal.

El portavoz de Compromís denunció que estos números de 2014, son el punto y final a un modelo de gestión donde no ha existido una hoja de ruta clara sobre el modelo de ciudad a desarrollar: “Más bien al contrario los gobiernos del Partido Popular han gestionado a salto de mata tanto administrativamente como desde el punto de vista de la participación ciudadana, que, o no ha existido, o, en algunos casos ha sido acondicionada por motivos de filiación política”.

Finalmente los concejales de Compromís han avisado que estarán muy vigilantes ante el actual gobierno socialista: “Para que no se repita la nefasta gestión económica y los incumplimientos legales en materia de participación ciudadana del pasado”.

Arxivat en: Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Economia i Ocupació, General, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *