Compromís denuncia la mala gestió del PP en la Fundació Esportiva Muncipal

La Intervenció delegada alerta d’un excés de 100.000€ en despeses addicionals corresponents a 2015 i els regidors del PP no apareixen en la reunió del Consell Rector encarregada d’aprovar el Pressupost de 2016.

David Baviera: “Són despeses corresponents a 2015 que no hi estaven pressupostades i s’han hagut de traslladar al proper pressupost del 2016”.

Compromís per Torrent s’ha abstingut de votar el pressupost de la Fundació Esportiva Municipal corresponent al 2016. L’Interventor Delegat de l’Organisme Autònom va explicar, en en la reunió del Consell Rector, l’existència de 100.000€, corresponents a l’any 2015, sobre els que no existix cap dotació pressupostària, motiu pel qual aquestes despeses s’inclouran en el pressupost de 2016.

El conseller de Compromís en la Fundació, David Baviera, va preguntar a la Intervenció des de quan es produïa aquesta situació crònica de dèficit pressupostari, a la qual cosa la Intervenció va respondre que des de l’any 2012.

La deficient política pressupostària i la mala planificació dels darrers anys ja varen ser denunciades per la Intervenció Delegada amb objecte de la presentació del Compte General corresponent al 2014, recentment aprovat. Literalment es va advertir sobre l’impacte que en els comptes de la Fundació Esportiva havia tingut “la desaforada política de gasto de los últimos años“.

Baviera ha remarcat que la seua intenció era preguntar, als responsables del Partido Popular, sobre aquest greu problema de planificació en la gestió de l’Organisme Autònom dels darrers anys, però cap del dos regidors populars, representats en el Consell Rector, acudiren a la convocatòria del Consell Rector.

Des de Compromís per Torrent se sospita que els dos representants del Partido Popular ja sabien que aquesta problemàtica anava a eixir a la llum després del canvi de govern, i que aquest ha sigut el motiu pel qual no anaren a donar explicacions en un moment tan important com és l’aprovació dels pressupostos de l’Entitat, amb un muntant global de 1.623.503€.

Finalment, David Baviera ha demanat a l’actual govern que convoque amb la major brevetat als clubs esportius de Torrent per tal de signar un acord escrit per a la utilització de les instal·lacions esportives de Parc Central, i evitar així l’esperpent que ha suposat que més de 170.000€ en subvencions per aquestos usos estiguen sense cap tipus de regulació i control, només per un acord verbal de l’anterior Corporació; tota una declaració d’intencions sobre com s’ha gestionat l’esport a Torrent, ha conclòs el regidor de Compromís.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA MALA GESTIÓN ECONÓMICA DEL PP AL FRENTE DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

LA INTERVENCIÓN DELEGADA ALERTA DE UN EXCESO DE 100.000€ EN GASTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A 2015. LOS CONCEJALES DEL PP NO APARECEN EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR ENCARGADA DE APROBAR EL PRESUPUESTO DE 2016.

David Baviera: “Son gastos correspondientes a 2015, que no estaban presupuestados, y se han debido trasladar al próximo presupuesto de 2016”.

Compromís per Torrent se ha abstenido de votar el presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal correspondiente a 2016. EL Interventor Delegado del Organismo Autónomo explicó, en la reunión del Consejo Rector, la existencia de 100.000€ correspondientes al año 2015 sobre los que no existe ninguna dotación presupuestaria, motivo por el que éstos gastos se incluirán ahora en el presupuesto de 2016.

El consejero de Compromís en la Fundación, David Baviera, preguntó a la Intervención Delegada desde cuando se producía esta situación crónica de déficit presupuestario, a la que se respondió que sucede desde el año 2012.

La deficiente política presupuestaria y la mala planificación de los últimos años ya fueron denunciadas por la Intervención Delegada con objeto de la presentación de la Cuenta General correspondiente a 2014, recientemente aprobada. Literalmente se advirtió sobre el impacto que en las cuentas de la Fundación Deportiva había tenido “La desaforada política de gasto de los últimos años”.

Baviera ha señalado que su intención era preguntar, a los responsables del Partido Popular, sobre este grave problema de gestión de los últimos años, pero ninguno de los dos representantes del PP en el Consejo Rector acudieron a la reunión.

Desde Compromís por Torrent se sospecha que los dos representantes del Partido Popular ya sabían que esta problemática iba a salir a la luz después del cambio de gobierno, y que este ha sido el motivo por el que no fueron a dar explicaciones en un momento tan importante como es la aprobación de los presupuestos de la Entidad, con un montante global de 1.623.503€.
Finalmente David Baviera ha pedido al actual gobierno que convoque con la mayor brevedad a los clubes deportivos de Torrent para signar un acuerdo escrito para la utilización de las instalaciones deportivas de Parc Central, y evitar así el esperpento que ha supuesto que más de 170.000€ en subvenciones, por estos usos, estén sin ningún tipo de regulación y control, solo por un acuerdo verbal de la anterior Corporación: “Toda una declaración de intenciones sobre como se ha gestionado el deporte en Torrent”, ha concluido el concejal de Compromís.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *