COMPROMÍS PER TORRENT FRENA L’APUJADA DELS PREUS DE L’AIGUA EN LES URBANITZACIONS DE CALICANTO

La votació plenària del punt en qüestió va ser suspesa al detectar Compromís una presumpta irregularitat en la votació del Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta, S.A.

Enllaç a l’expedient de referència: 7.05 – ACTUALITZACIÓ TARIFES PER A L’AIGUA POTABLE CALICANTO

ELS FETS

El 9 de gener de 2018 es va dur al Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta la proposta de noves de tarifes d’aigua per a la zona ubicada en l’àrea de Calicanto (Torrent, Xiva i Godelleta), que comprén les urbanitzacions de Santo Domingo, Cumbres de Calicanto, Buenavista, Monte Levante i San Miguel, amb un total de 2.146 abonats i abonades.

En el moment de la votació no es va advertir als membres del Consell d’Administració que el grup municipal de Ciudadanos havia cedit el seu vot al representant del grup del Partido Popular, fet que sí que es troba reflectit en l’acta posterior que es va emetre a l’efecte i que formava part de la documentació que es va lliurar als grups municipals per a la votació plenària de l’Ajuntament de Torrent, on s’havien de ratificar aquestes tarifes.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu regidor Víctor Medina, va fer l’advertiment davant el Ple que, de seguir amb la votació, es podria estar cometent una greu irregularitat atés que la cessió de vot no està contemplada en els Estatuts de la mercantil municipal Aigües de l’Horta, que és l’entitat de la qual partia la proposta d’apujada de tarifes. A més Medina va mostrar la seua sorpresa per la confiança que el Grup Municipal de Ciudadanos diposità en el Partido Popular.

En eixe moment, i després d’una consulta amb el Secretari del Ple de Torrent, l’Alcalde Jesús Ros va suspendre la votació del punt en qüestió fins que en un futur informe s’aclarisquen els fets produïts en el Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta.

L’APUJADA DE TARIFES

Quant a l’apujada de tarifes en aquestes urbanitzacions, des de Compromís es va argumentar al Ple que una vegada revisat en profunditat l’estudi de costos presentats per l’empresa privada gestora d’Aigües de l’Horta, i de mantindre’s en un futur aquesta proposta de preus, el vot del seu Grup seria en contra.

Víctor Medina va explicar que l’increment de preus afecta fonamentalment a la tarifa fixa, i que aquesta no diferencia entre els i les usuàries que consumixen molta o poca aigua, tarifa que en eixe sentit és anti-ecològica.

Des de Compromís a més s’ha expressat que la tarifa variable hauria d’establir-se per trams, de tal manera que es beneficie als usuaris i usuàries en la part baixa del consum i es penalitze l’ús excessiu d’aigua, cosa que no ocorre amb la proposta presentada. En aquest sentit Medina va recordar al Ple municipal que als pous afectats (Horteta I i II) els pot passar el mateix que als que subministraven aigua a les urbanitzacions del Pantà, Buenavista i Falda de la Sierra, que acabaren assecant-se per la sobreexplotació dels aqüífers dels que hi depenien i la falta de control municipal de les extraccions.

SOBREEXPLOTACIÓ DELS AQÜÍFERS I QUALITAT DE L’AIGUA

La pròpia Aigües de l’Horta, des de l’any 2009, recull en els seus informes que el nivell freàtic dels pous de Torrent sofrix una abaixada generalitzada any rere any, degut a què el ritme de consum d’aigua supera en molt a la reposició natural de les pluges, motiu que provoca que cada vegada s’haja d’aprofundir més en el subsòl utilitzant tècniques poc sostenibles com l’ús d’àcids perforadors, i que a més hi haja un consum elèctric més elevat donat que les bombes d’extracció eleven l’aigua des d’una major profunditat.

Finalment aquesta sobreexplotació, unida a la important presència de pous cecs en la zona de Calicanto, implica que el nivell de nitrits de l’aigua siga superior, amb les implicacions sanitàries que comporta per al consum humà, donat que en concentracions elevades reaccionen dins de l’organisme formant nitrosamines d’alt poder cancerigen i tòxic.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *