;) LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’ESTAT CONFIRMA LES DEMANDES DE COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE NOUS ESPAIS

Enllaços a la documentació de referència:

Valencià

Pau Alabajos (portaveu de Compromís per Torrent): “S’ha tornat a demostrar que, en matèria de transparència i fiscalització, el PSOE de Ros i Andrés Campos té una assignatura pendent quan han hagut de passar sis mesos i mig perquè es tractara una moció presentada en temps i forma, en la que finalment la Intervenció General de l’Estat ens ha donat la raó i sobre la qual el grup municipal del PSOE votà en contra impedint la seua aprovació”.

El 24 de maig de de 2018 la Intervenció General de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda, va comunicar a l’Ajuntament de Torrent que Nous Espais, S.A es troba re-classificada dins del Sector de les Administracions Públiques, considerant-la una unitat institucional pública dependent del propi ajuntament.

Aquesta nova qualificació de Nous Espais li suposa a la mercantil municipal formar part del perímetre de consolidació financera de l’Ajuntament de Torrent, de tal manera que el seu deute li computarà també al global del consistori. A més a més Nous Espais S.A es trobarà sota la fiscalització directa de la Intervenció Municipal i no d’informes privats encarregats per la pròpia mercantil.

Compromís per Torrent va demanar aquesta reclassificació de Nous Espais mitjançant una moció registrada el 22 de setembre de 2017, que fou finalment tractada al Ple del 5 d’abril de 2018, és dir sis mesos i mig després d’haver-se presentat. Al llarg d’aquestos més de sis mesos, des de Compromís se li va recordar a l’alcalde Ros que la moció estava presentada i que no hi havia cap impediment per al seu tractament atés que des de la pròpia intervenció s’advertia de què Nous Espais no s’estava mantenint majoritàriament dels ingressos del lliure mercat sinó de la facturació al propi ajuntament, motiu pel qual hauria de ser re-classificada dins de les responsabilitats pròpies de la gestió municipal i la intervenció.

La moció instava al responsable d’hisenda Andrés Campos i al propi Alcalde a enviar al Ministeri d’Hisenda tota la informació referent a Nous Espais abans de la presentació dels pressupostos locals i a demanar al propi Ministeri la re-classificació d’aquesta mercantil municipal. Aquesta moció va ser rebutjada amb els vots nominals en contra del PSOE, l’abstenció del PP i Ciudadanos, i el vot a favor dels grups de Compromís i Guanyant.

Castellano

LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO CONFIRMA LAS DEMANDAS DE COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE NOUS ESPAIS

Pau Alabajos (portavoz de Compromís per Torrent): “Se ha vuelto a demostrar que, en materia de transparencia y fiscalización, el PSOE de Ros y Andrés Campos tiene una asignatura pendiente cuando han tenido que pasar seis meses y medio para que se tratara una moción presentada en tiempo y forma, en la que finalmente la Intervención General del Estado nos ha dado la razón y sobre la cual el grupo municipal del PSOE votó en contra impidiendo su aprobación”.

 

El 24 de mayo de de 2018 la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, comunicó en el Ayuntamiento de Torrent que Nous Espais, S.A se encuentra reclasificada dentro del Sector de las Administraciones Públicas, considerándola una unidad institucional pública dependiente del propio ayuntamiento.

Esta nueva calificación de Nous Espais le supone a la mercantil municipal formar parte del perímetro de consolidación financiera del Ayuntamiento de Torrent, de tal manera que su deuda se le computará también al global del consistorio. Además Nous Espais S.A se encontrará bajo la fiscalización directa de la Intervención Municipal y no de informes privados encargados por la propia mercantil.

Compromís per Torrent demandó esta reclasificación de Nous Espais mediante una moción registrada el 22 de septiembre de 2017, que fue finalmente tratada en el Pleno del 5 de abril de 2018, es decir seis meses y medio después de haberse presentado. A lo largo de estos más de seis meses, desde Compromís se le recordó al alcalde Ros que la moción estaba presentada y que no había ningún impedimento para su tratamiento dado que desde la propia intervención se advertía de qué Nous Espais no se estaba manteniendo mayoritariamente de los ingresos del libre mercado sino de la facturación al propio ayuntamiento, motivo por el cual tendría que ser reclasificada dentro de las responsabilidades propias de la gestión municipal y la intervención.

La moción instaba al responsable de hacienda Andrés Campos y al propio Alcalde a enviar al Ministerio de Hacienda toda la información referente a Nous Espais antes de la presentación de los presupuestos locales y a pedir al propio Ministerio la reclasificación de esta mercantil municipal. Esta moción fue rechazada con los votos nominales en contra del PSOE, la abstención del PP y Ciudadanos, y el voto a favor de los grupos de Compromís y Guanyant.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *