Beguer: “Falta nombrosa documentació exigida per la Llei d’Hisendes Locals, tant del propi Ajuntament, com dels seus organismes i empreses municipals”

Bloc-Compromís per Torrent ha presentat per Registre d’Entrada les seues reclamacions al Compte General dels anys 2009 i 2010 de l’Ajuntament i els seus organismes empreses.

Aquestos Comptes Generals seran aprovats en la propera sessió plenària, motiu pel qual el grup de Compromís ha presentat les esmentades reclamacions.

En concret, Beguer reclama la falta de les memòries que acompanyen als Comptes Generals, com la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau d’acompliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost.

També falten les Liquidacions del Pressupost corresponent als exercicis 2009 i 2010 en el cas de les empreses municipals Nous Espais i Aigües de L’Horta.

En quant al Consell Agrari, la falta de documentació és més abundant, atés que no s’ha presentat el Balanç de Situació a 31/12/2010, la Liquidació del Pressupost Corresponent a l’exercici 2010 i els resultats que reflectixen la situació economicopatrimonial de l’Organisme Autònom. En el cas d’esta entitat, Beguer ve reclamant, des del 2004, que es complisca la legalitat i que s’aproven els seus Estatuts, perquè la renovació del Consell Agrari no siga a dit del polític de torn si no de manera democràtica pels propis llauradors i tutelada per una norma legal i transparent.

La falta de documentació dels requisits que marquen les lleis farà que Compromís vote en contra de l’aprovació dels Comptes Anuals mentres no se solucionen els incompliments legals.