(Article publicat al número 209 de La Opinión de Torrent corresponent a la segona quinzena de setembre)

La paraula “femar” te dues accepcions, la més coneguda potser siga la d’adobar la terra, però existeix una segona: “Fer ric algú”.

El reciclatge del fem, el que genera Torrent, és un gran negoci gestionat per l’EMTRE (Entitat Metropolitana de Tractaments de Residus). El procés és simple, la contracta de la neteja de Torrent (Fomento de Construcciones y Contratas) porta el fem a la planta de tractament, controlada per l’EMTRE, i aquesta s’encarrega de passar-li la factura, als Ajuntaments de la comarca. Perquè vos feu una idea, l’any passat l’EMTRE li facturà a l’Ajuntament 1,6 milions d’euros per aquest concepte. La falta de control sobre les tones de residus que FCC porta a la planta és total, no hi ha cap mecanisme real que permeta saber si les quantitats realment descarregades són les facturades. Sent generós, el govern del PP fa un acte no sé si de fe, esperança o caritat, qualitats cristianes que poc o res tenen a vore amb el tema que tractem.

Per si fóra poc el passat agost, l’EMTRE, controlat políticament per la majoria del Partido Popular, va decidir unilateralment apujar en un 210% el preu del reciclatge a tots els Ajuntaments afectats, dels qual Torrent forma part, i ho va fer amb els vots a favor de tots els alcaldes populars excepte el de Paterna. La fidelitat de la nostra Alcaldessa Maria José Catalá cap el seu partit li costarà a Torrent vora uns 3,5 milions d’euros del pressupost de 2012. Este increment en la despesa del reciclatge, junt la més que previsible abaixada de la recaptació per impostos i taxes faran que s’haja de retallar d’algun costat i de segur que afectara molts dels serveis que presta l’Ajuntament, alguns dels quals cobrixen les necessitats socials de moltes famílies que depenen dels mateixos.

Les decisions polítiques afecten la vida dels ciutadans, sobretot dels més desfavorits, i aquesta d’apujar més del doble el preu de reciclar beneficia únicament l’empresa i gens els seus administrats. Si el problema és que l’EMTRE no pot mantindre els preus de reciclatge actuals, el primer que haurien de fer els gestors populars és calcular el cost del servei, tal i com manen les lleis i no posar el preu a ull, que és el que s’ha fet; i per un altra banda on està la lliure competència en matèria de reciclatge? Els monopolis tan denunciats pel PP allà on no manen són misteriosament beneficiats quan els gestionen ells, amb el resultat de pèrdues milionaries, com les del EMTRE, valorades en més de 40 milions d’euros. Els gestors populars de l’EMTRE haurien de donar compte de com s’ha arribat a aquesta situación, i el PP depurar responsabilitats abans de pendre este tipus de mesures, la resta ja ho sabem, és tracta de “femar pel fem”.