Beguer: “El dèficit de tresoreria arrossegat, al que fa referència el PP en la pàgina web, correspon exclusivament a l’any 2010 i no a anys o gestions anteriors”.

Compromís per Torrent ha denunciat una nova utilització partidista de la pàgina web municipal per part del govern del PP. En concret el portaveu Vicent Beguer demana que es retire immediatament la nota de premsa en la que s’afirma erròniament que el dèficit de tresoreria que s’incorpora en el pressupost de 2012 ve arrossegat des de l’any 2007, o siga de gestions anteriors al PP.

Segons Beguer, aquest dèficit està arreplegat en l’informe de l’Interventor Municipal i també en el propi Pla de Sanejament presentat pel PP, i correspon als més de 9 milions d’euros procedent del dèficit de tresoreria deixat per la gestió del PP durant l’any 2010.

Per a Compromís es tracta d’un nou intent d’amagar la vertadera gestió del PP a Torrent des que es va fer càrrec de la gestió municipal.

Així Beguer ha recordat, en el Ple dels Pressupostos per a 2012, que, en 2009, el govern del PP demanà un préstec de 7 milions d’euros per a tapar el dèficit de tresoreria provocat per la gestió Popular en 2008.
Seguint amb la seua intervenció, el portaveu de Compromís ha recordat al PP la resta de dèficits, que en 2009 varen ser de 4.979.000€, i el de l’últim any liquidat, el 2010 quantificat en 9.087.477,28€.

Finalment Beguer ha expressat que el pas dels anys estan demostrant els motius pels quals el PP privatitza grans parcel·les de la gestió pública a Torrent, que no són un altres que els de gestionar-los ruinosament.

Documentació adjunta:

Informe d’intervenció al pressupost, en el qual es deixa clar que el dèficit de tresoreria correspon a 2010.

Captura de pantalla amb la informació a què es fa referència.

Esmenes presentades per Compromís al Pressupost.

COMPROMÍS PER TORRENT ACUSA AL GOBIERNO DEL PP DE MENTIR SOBRE LOS PRESUPUESTOS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

Beguer: “El déficit de tesorería arrastrado, al que hace referencia el PP en la web municipal, corresponde exclusivamente al año 2010 y no a años o gestiones anteriores”.

Compromís per Torrent ha denunciado una nueva utilización partidista de la página web municipal por parte del gobierno del PP. En concreto el portavoz Vicent Beguer ha pedido que se retire inmediatamente la nota de prensa en la que se afirma erróneamente que el déficit de tesorería que se incorpora en el presupuesto de 2012 viene arrastrado desde el año 2007, o sea de gestiones anteriores al PP.

Según Beguer, este déficit está recogido en el informe del Interventor Municipal y también en el propio Plan de Saneamiento presentado por el PP, y corresponde a los más de 9 millones de euros procedentes de déficits de tesorería de la gestión del PP durante el año 2010.

Para Compromís se trata de un nuevo intento de esconder la verdadera gestión del PP en Torrent desde que se hizo cargo de la gestión municipal.

Así Beguer ha recordado en el Pleno de los Presupuestos para 2012 que, en 2009, el gobierno del PP pidió un préstamo de 7 millones de euros para tapar el déficit de tesorería provocado por la gestión Popular en 2008.
Siguiendo con su intervención, el portavoz de Compromís recordó al PP el resto de déficits, que en 2009 fué de 4.979.000€, y en el último año liquidado, el 2010, de 9.087.477,28€.

Finalmente Beguer ha expresado que el paso de los años están demostrando los motivos por los que el PP privatiza grandes parcelas de la gestión pública en Torrent, que no son otros que el no saberlas gestionar eficientemente.