Beguer: “Les nostres 34 esmenes calculen un dèficit de tresoreria de 7,3 milions d’euros per a 2012”.

Compromís per Torrent ha valorat el Pressupost de 2012, aprovat amb els vots del Partido Popular, com un document en el que no s’explica la realitat perquè “s’han pintat un excés de més de 7 milions d’€ d’ingressos que no estan justificats”.

Per a Beguer l’aprovació inicial ahir, del Pressupost de 2012, ha suposat un nou problema per a resoldre la delicada situació dels comptes de Torrent. En opinió del portaveu de Compromís s’han inflat desenes de partides d’ingressos de 2012 a l’objecte de quadrar el Pressupost i poder-lo presentar abans del 31 de desembre de 2011.

El portaveu de Compromís ha destacat els més de 3,5 milions d’euros inflats en la partida del Fons de Compensació de l’Estat, perquè, segons Beguer, no té sentit que si a 14 de desembre de 2011 s’han reconegut comptablement 8.776.760€ no és realista que es pressuposten 12.203.000€ per a 2012.

Per a Beguer el cas més sagnant és el de l’Impost sobre l’Increment dels valors del terrenys de Naturalesa Urbana, on a 14 de desembre s’havien reconeguts com a cobrables 1.855.976€, i per a 2012 s’han pressupostat 4.675.000 tot i sabent que el sector immobiliari és el més castigat per la crisi.

Compromís ha demanat que l’equip de govern prenguera nota de què tot allò passa quan els pressupostos es fan unilateralment, sense diàleg municipal i sense cap tipus de participació ciutadana en la confecció dels mateixos.

Finalment els dos regidors de Compromís s’han abstingut en la votació de la revisió del Pla de Sanejament 2012-2015 perquè encara que la majoria de les seues mesures són encertades, no nomena els encarregats de posar-les en marxa i també perquè les mesures que ja eren d’obligat compliment en el Pla original de 2009 a 2015, mai s’han fet efectives en la gestió del PP.

COMPROMÍS PER TORRENT ACUSA AL PP DE PINTAR NUEVAMENTE LOS NÚMEROS PARA CUADRAR EL PRESUPUESTO DE 2012.

Beguer: “Nuestras 34 enmiendas calculan un déficit de tesorería de 7,3 millones de euros para 2012”.

Compromís per Torrent ha valorado el Presupuesto de 2012, aprobado con los votos del Partido Popular, como un documento en el que no se explica la realidad porque “se han pintado un exceso de más de 7 millones de € de ingresos que no están justificados”.

Para Beguer la aprobación inicial ayer, del Presupuesto de 2012, ha supuesto un nuevo problema para resolver la delicada situación de las cuentas de Torrent. En opinión del portavoz de Compromís se han hinchado decenas de partidas de ingresos de 2012 al objeto de cuadrar el Presupuesto y poderlo presentar antes del 31 de diciembre de 2011.

El portavoz de Compromís ha destacado los más de 3,5 millones de euros hinchados en la partida del Fondo de Compensación del Estado, porque, según Beguer, no tiene sentido que si a 14 de diciembre de 2011 se han reconocido contablemente 8.776.760€ no es realista que se presupuesten 12.203.000€ para 2012.

Para Beguer el caso más sangrante es el del Impuesto sobre el Incremento de los valores del terrenos de Naturaleza Urbana, donde a 14 de diciembre se habían reconocidos como cobrables 1.855.976€, y para 2012 se han presupuestado 4.675.000€, todo y sabiendo que el sector inmobiliario es el más castigado por la crisis.

Compromís ha pedido que el equipo de gobierno tome nota de que todo esto pasa “cuando los presupuestos se hacen unilateralmente, sin diálogo municipal y sin ningún tipo de participación ciudadana en la confección de los mismos”.

Finalmente los dos concejales de Compromís se han abstenido en la votación de la revisión del Plan de Saneamiento 2012-2015 porque aunque la mayoría de sus medidas son acertadas, no nombra a los encargados de ponerlas en marcha, y también porque las medidas que ya eran de obligado cumplimiento en el Plan original de 2009 a 2015, nunca se han hecho efectivas en la gestión del PP.