Compromís per Torrent ha felicitat a títol personal a Maria José Catalá per la seua designació com a Consellera d’Educació, Formació i Ocupació al ser la primera torrentina en formar part del govern de la Generalitat.

Per a Compromís esta designació és una nova oportunitat perquè Maria José Catalá acomplisca amb totes les seues promeses personals, d’una llarga llista de projectes, que deixa pendents en matèria d’educació, com per exemple el Col·legi número 10, el número 11, etc.

En paraules de Beguer, Maria José Catalá serà ara la responsable directa que estes infraestructures vinguen a Torrent, perquè ja no ni han excuses, ni intermediaris polítics ni expedients adormits que puguen justificar l’oblit al que tants anys ha sotmés la Generalitat del PP i del PSOE a la nostra població, la segona de la província en nombre d’habitants.

Compromís també li recorda a la nova consellera que els 10.037 parats de Torrent -tres vegades més al seu mandat- seran gestionats ara per la seua conselleria, en especial el Servef, per la qual cosa li reclama que pose en marxa aquells projectes que va prometre com el Parc Tecnològic, que va ser una de les seues promeses electorals en 2007 i 2011.

En quant a la valoració econòmica de la seua gestió, Compromís ha destacat que Maria José Catalá se’n va deixant enormes dèficits de tresoreria, 7 milions en 2008, 5 en 2009, i més de 9 en 2010, que sumats als deixats pel Psoe fins el 2007, posen l’Ajuntament en una situació molt delicada amb més de 61 milions d’euros de deute amb els bancs a 31 de desembre de 2011, 9 milions més que tot el pressupost de 2012.

COMPROMÍS DESEA QUE MARIA JOSÉ CATALÁ HAGA BUENA LETRA, COMO CONSELLERA DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN, Y TRAIGA LAS INFRAESTRUCTURAS  QUE PROMETIÓ PERSONALMENTE PARA TORRENT.
 
Compromís per Torrent ha felicitado a título personal a Maria José Catalá por su designación como Consellera de Educación, Formación y Ocupación al ser la primera torrentina al formar parte del gobierno de la Generalidad.

Para Compromís esta designación es una nueva oportunidad para que Maria José Catalá cumpla con todas sus promesas personales, de una larga lista de proyectos, que deja pendientes en materia de educación, como por ejemplo el Colegio número 10, el número 11, etc.

En palabras de Beguer, Maria José Catalá será ahora la responsable directa de que estas infraestructuras vengan a Torrent, porque ya no hay excusas, ni intermediarios políticos ni expedientes dormidos que puedan justificar el olvido al que tantos años ha sometido la Generalidad del PP y del PSOE a nuestra población, la segunda de la provincia en número de habitantes.

Compromís le recuerda a la nueva consellera que los 10.037 parados de Torrent -tres veces más en su mandato- serán gestionados ahora por su consellería, en especial el SERVEF, motivo por el cual le reclama que ponga en marcha aquellos proyectos que prometió, como el Parque Tecnológico, que ha sido una de sus promesas electorales en 2007 y 2011.

En en cuanto a la valoración económica de su gestión, Compromís ha destacado que Maria José Catalá se va dejando enormes déficits de tesorería, 7 millones en 2008, 5 en 2009, y más de 9 en 2010, que sumados a los dejados por el PSOE hasta el 2007, ponen al Ayuntamiento en una situación muy delicada con más de 61 millones de euros de deuda con los bancos, a 31 de diciembre de 2011, 9 millones más que todo el presupuesto de 2012.