Des de Compromís portem demanant des de fa uns anys la desaparició de l’empresa municipal Nous Espais, i la incorporació de les seues funcions a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.

– Nous Espais des que esclata i posteriorment s’agreujà la crisi immobiliària ja no té raó d’existir, és una empresa esgotada que no pot oferir més al poble de Torrent, el seu objecte social és moribund perquè a dia de hui no contribueix en res al benestar de Torrent ni tampoc aporta ni un sol euro de beneficis al compte de resultats de l’Ajuntament. Els recorde que Nous Espais ha pressupostat benefici zero per a 2012.

– Ara, amb esta proposta de cessió vostés volen ressuscitar este cadàver societari atorgant-li la responsabilitat de gestionar tota la jardineria de Torrent. Però reviure al mort li ha costat el paro a tots els jardiners interins de l’Ajuntament. Sobre els laborals afectats, o siga els que vostés “teòricament” han decidit que passen a Nous Espais, el meu grup estarà molt vigilant, com a membre que sóc del seu Consell d’Administració.

– Vull valorar ara l’informe l’Informe Jurídic emés per la consultora privada Garrigues, empresa a la que acudixen quan volen justificar alguna qüestió legal, en compte d’acudir als serveis jurídics municipals a cost ZERO.

Com deia en les conclusions de l’informe jurídic de Garrigues s’afirma literalment que:

“Será necesario no sólo que se siga el procedimiento establecido para la adopción del acuerdo municipal (o siga el que vostés volen ara aprovar), sino también que NOUS ESPAIS proceda a adaptar sus Estatutos sociales a lo que contempla el art.24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Que jo sàpia Nous Espais no ha adaptat els seus Estatuts tal i com recomana l’informe de Garrigues, no?, aleshores:

Qui va a encarregar-se de tota la jardineria de Torrent a partir de l’1 de gener si Nous Espais no pot fer-ho fins que no modifique els seus Estatuts?

Per tant, i atenent les consideracions ací expressades anem a demanar en este punt de l’ordre del dia la votació nominal dels membres del Ple i avance que esta decisió pot tindre responsabilitats patrimonials si Nous Espais mamprén a fer activitats que no li corresponen mentres no se solucione este galimaties legal.

– En quant a la Memòria feta, també per Garrigues, i relativa als aspectes Socials i Financers en el traspàs de gestió de l’Ajuntament a Nous Espais, he de dir que:

Primer, està feta per uns senyors que no entenen ni coneixen els treballs de jardineria que diàriament es fan a Torrent. Argumenten en esta memòria que la superfície mantinguda per Nous Espais és de 139.917 metres quadrats amb un cost de 512.000€ mentres que la part que manté l’Ajuntament es pressuposta en 1.145.828€.

Els redactors d’este informe no especifiquen en cap moment quin percentatge sobre els jardins de Torrent correspon al manteniment fet per Nous Espais, només indiquen el total de metres quadrats, i amaguen tant els metres quadrats mantinguts per l’Ajuntament com el seu percentatge. Curiós.

A més la superfície mantinguda per Nous Espais, excepte l’Hort de Trenor correspon a zones on els arbres no necessiten pràcticament manteniment perquè són joves, i on la resta d’espais a mantindre són grans extensions de gespa que l’únic treball que precisa és la sega i puntualment l’abonat. Pel contrari, la jardineria que porta actualment l’Ajuntament és molt més laboriosa, requerix de maquinària i ferramentes específiques atés que mantenen grans extensions de tanques, flors, palmeres i resta d’arbres adults que requerixen de moltes més hores de treball de les que s’invertixen en les zones que porta Nous Espais.

I entrant en el tema econòmic vull valorar les dues alternatives:

1) La que li costaria a l’Ajuntament si seguirà com fins ara, que agafant les dades del pressupost 2011 serien 1.145.828, tal i com també diu Garrigues al seu informe.

i

2) La que li costarà a l’Ajuntament si es traspassara a Nous Espais, que són els 331.812€ que encara manté la delegació municipal de jardins més els 700.000€ que vostés pensen aportar a Nous Espais, total: 1.031.812€.

Conclusió esta nova modalitat de gestió li comportarà, teòricament, a l’Ajuntament un estalvi de 114.000€, si tot va com vostés preveuen.

Ja avance a este Ple que quan es liquide 2012 demanaré comptes de quant ha costat este nou model de gestió i el compararé amb el que costava fins ara, i si com a resultes és més car demanaré explicacions i les responsabilitats polítiques i patrimonials que corresponguen, no vaja a passar com en altres serveis municipals ruïnosos, com per exemple la grua municipal.

Per tot allò expressat en este punt, tant en la part legal com en la social i financera demane el vot nominal dels membres del Ple i avance que el grup de Compromís votarà en contra d’este punt.