El PP convoca un ple extraordinari per a rebutjar una moció de Compromís, arran de les actuacions policials contra els estudiants, presentada el dia anterior

Beguer: “Rebutjant la nostra moció el PP mostra el seu recolzament a les declaracions del cap de la policia, que va definir els estudiants com a “l’enemic”.

Divendres 24 de febrer l’alcaldessa de Torrent va convocar un Ple Extraordinari per tal de rebutjar la moció de Compromís en què es demanaven responsabilitats al cap de la policia i a la delegada del govern que varen reprimir durament les manifestacions estudiantils a València.

En aquesta moció també s’instava que l’Ajuntament demanara una investigació pels fets succeïts a València, en especial la retirada del servei a aquells agents que hagen violat la llei i els drets dels ciutadans i ciutadanes, en especial les agressions contra els menors d’edat.

Per a Compromís és molt trist que el PP s’escude en la majoria absoluta per a posar-se al costat dels que han agredit ciutadans que es manifestaven pacíficament, i més encara recolzant als que han donat les ordres perquè s’actuara de tal manera.

També Beguer ha volgut recordar que mocions presentades per Compromís més de 10 dies abans dels plens, tal i com marca el reglament del Ple de Torrent, no han sigut incloses en les convocatòries de anteriors plenaris, però a aquesta, presentada el dia anterior, sembla que el PP li tinguera ganes.

Finalment el portaveu de Compromís considera increible que el PP tractara aquesta moció, que es presenta el dia anterior i no incloguera, en l’ordre del dia, la de tornar a reobrir la investigació sobre l’accident del metro de València, presentada 3 dies abans de la convocatòria, sobre el que hi han clars indicis de manipulació arran les informacions publicades per diferents mitjans de comunicació.

PDF de la moció de condemna de les actuacions policials contra els estudiants.

Convocatòria del Plenari extraordinari i urgent del 24 de febrer.

EL PP CONVOCA UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA RECHAZAR UNA MOCIÓN DE COMPROMÍS, SOBRE LAS ACTUACIONES POLICIALES CONTRA LOS ESTUDIANTES, PRESENTADA EL DÍA ANTERIOR.

Beguer: “Rechazando nuestra moción el PP muestra su apoyo a las declaraciones del jefe de la policía, que definió a los estudiantes, como “el enemigo”.

Ayer viernes 24 de febrero, la alcaldesa de Torrent convocó Un Pleno Extraordinario para rechazar la moción de Compromís en la que se pedían responsabilidades al jefe de la policía y a la delegada del gobierno que reprimieron duramente las manifestaciones estudiantiles en Valencia.

En esta moción también se instaba a que el Ayuntamiento pidiera una investigación por los hechos sucedidos en Valencia, en especial la retirada del servicio de aquellos agentes que hubieran violado la ley y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en especial las agresiones contra los menores de edad.

Para Compromís es muy triste que el PP se escude en la mayoría absoluta para ponerse al lado de los que han agredido a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, y més aún defendiendo a los que han dado las órdenes para que se actuare de tal manera.

También Beguer ha querido recordar que otras mociones presentadas por Compromís más de 10 días antes de los plenos, tal y como marca el reglamento del Pleno de Torrent, no han sido incluidas en las convocatorias correspondientes, pero a esta, presentada el día anterior, parece que el PP le tuviera ganas.

Finalmente el portavoz de Compromís considera increible que el PP tratara esta moción pero no incluyera, en el orden del día, la de volver a reabrir la investigación sobre el accidente del metro de Valencia, sobre el que han claros indicios de manipulación tras las informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, y que fué presentada 3 días antes de la convocatoria.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *