Beguer: “Es tracta d’una reforma que deixa els drets dels treballadors assalariats al nivell de l’època predemocràtica”.

Compromís per Torrent ha presentat una moció en la que insta a l’Ajuntament de Torrent a declarar-se insubmís front a la reforma laboral del govern del Partido Popular.

Per a Compromís aquesta reforma és un trencament de les regles del joc en la política laboral de les empreses i les administracions públiques perquè ja no són els empresaris els que han de demostrar la procedència dels acomiadaments si no els propis treballadors.

Beguer ha alertat que aquest canvi profund en les relacions laborals ataca directament el pacte social al qual s’arribà en els inicis de la democràcia i que s’arreplegà posteriorment en la pròpia redacció de la Constitució Espanyola.

Qüestions com que la reforma laboral autoritze els acomiadaments massius en empreses amb grans beneficis, la pèrdua de vigència col·lectiva dels convenis laborals, si aquestos no es renoven, ja que passarien a negociar-se unilateralment per les empreses, i la indefensió judicial dels assalariats derivada de la pèrdua de competències de l’autoritat laboral, entre altres, fan que perille el món de relacions laborals tal com fins ara l’havíem conegut.

Finalment el portaveu de Compromís ha afirmat que l’abaratiment dels acomiadaments és la punta de l’iceberg que el Partido Popular vol que veja la ciutadania, i que sent aquest punt important no serà ni de lluny el gran perjudici que la reforma comportarà en les condicions laborals dels milions d’assalariats afectats.

PDF amb la moció presentada

COMPROMÍS POR TORRENT PRESENTA UNA MOCIÓN DE INSUMISIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL DEL PP

Beguer: “Se trata de una reforma que deja los derechos de los trabajadores asalariados al nivel de la época predemocrática”.

Compromís per Torrent ha presentado una moción en la que insta al Ayuntamiento de Torrent a declararse insumiso frente a la reforma laboral del gobierno del Partido Popular.

Para Compromís esta reforma es una ruptura de las reglas del juego en la política laboral, de las empresas y las administraciones públicas, porque ya no son los empresarios los que deben demostrar la procedencia de los despidos si no los propios trabajadores.

Beguer a alertado que este cambio profundo en las relaciones laborales ataca directamente el pacto social al que se llegó en los inicios de la democracia y que se recogió posteriormente en la propia redacción de la Constitución Española.

Cuestiones como la reforma laboral autorice los despidos masivos en empresas con abultados beneficios, la pérdida de vigencia colectiva de los convenios laborales, ya que si estos no se renuevan pasarán a negociarse unilateralmente por las empresas, y la indefensión judicial de los asalariados derivada de la pérdida de competencias de la autoridad laboral, entre otros, hacen que peligre el mundo de relaciones laborales tal como hasta ahora lo habíamos conocido.

Finalmente el portavoz de Compromís ha afirmado que el abaratamiento de los despidos es la punta del iceberg que el Partido Popular quiere que vea la ciudadanía, y que siendo este punto importante no será ni de lejos el gran perjuicio que la reforma comportará en las condiciones laborales de los millones de asalariados afectados.