Beguer: “És una publicació pagada per tots i hauria d’estar única i exclusivament al servei de la promoció de les festes de Torrent”.

Compromís ha criticat novament la utilització partidista que l’equip de govern del PP fa de les publicacions destinades a la promoció de Torrent, en aquest cas de les festes patronals.

Beguer ha denunciat que en el fulletó especial de festes, publicat en dos coneguts diaris valencians, es parla més del govern i de l’alcaldessa del PP que de les pròpies festes que presumptament es volen promocionar. Així per exemple en l’últim especial, publicat el 20 de juliol, les quatre primeres pàgines estan dedicades a introduir missatges com “el ahorro en impresoras”, “la empresa de servicios energéticos”, “la responsabilidad del equipo de gobierno”, “la cercanía a los barrios y los vecinos”, i un publireportatge a l’alcaldessa Folgado, on parla de més de la seua figura i gestió que de les festes de Torrent.

Mentrestant, segons el portaveu de Compromís, als hostelers de Torrent, un sector especialment sensible a l’activitat en festes, se li envien contínuament inspeccions de terrasses i se’ls exigix assegurances que ja estan contemplades en les pòlisses dels locals.

Per a Beguer, res no ha canviat en l’actitud propagandística del govern del PP, que aprofita els recursos municipals, sota l’excusa de promocionar Torrent , per a fer autobombo de la seua gestió, i sense que els partits de l’oposició, que també formen part de l’Ajuntament, puguen donar el seu punt de vista sobre els arguments esgrimits.

Finalment Compromís ha anunciat que reclamarà la informació sobre el cost total d’aquestes publicacions, pagades amb els impostos de tots els veïns i veïnes de Torrent i que servixen exclusivament als interessos del Partido Popular.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DEL PP UTILICE EL ESPECIAL DE FIESTAS DE TORRENT, ENVIADO A ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA HACERSE AUTOPROMOCIÓN.

Beguer: “Es una publicación pagada por todos y debería estar única y exclusivamente al servicio de la promoción de las fiestas de Torrent”.

Compromís ha criticado nuevamente la utilización partidista que el equipo de gobierno del PP hace de las publicaciones destinadas a la promoción de Torrent, en este caso de las fiestas patronales.

Beguer ha denunciado que en el folletín especial de fiestas, publicado en dos conocidos diarios valencianos, se habla más del gobierno y de la alcaldesa del PP que de las propias fiestas que presuntamente se quieren promocionar. Así por ejemplo en el último especial, publicado el 20 de julio, las cuatro primeras páginas están dedicadas a introducir mensajes como “el ahorro en impresoras”, “la empresa de servicios energéticos”, “la responsabilidad del equipo de gobierno”, “la cercanía a los barrios y los vecinos”, y un publirreportaje a la alcaldesa Folgado, donde se habla de más de su figura y gestión que de las fiestas de Torrent.

Mientras tanto, según el portavoz de Compromís, a los hosteleros de Torrent, un sector especialmente sensible a la actividad en fiestas, se les envían continuamente inspecciones de terrazas y se les exigen seguros que ya están contemplados en las polizas de los locales.

Para Beguer, nada ha cambiado en la actitud propagandística del gobierno del PP, que aprovecha los recursos municipales, bajo la excusa de promocionar Torrent , para hacer autobombo de su gestión, y sin que los partidos de la oposición, que también forman parte del Ayuntamiento, puedan dar su punto de vista sobre los argumentos esgrimidos.

Finalmente Compromís ha anunciado que reclamará la información sobre el coste total de estas publicaciones, pagadas con los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Torrent y que sirven exclusivamente a los intereses del Partido Popular.