Amb la creació d’aquest jurat els veïns i veïnes de Torrent podrien reclamar davant l’Ajuntament totes aquelles qüestions referides als impostos i taxes municipals.

Compromís per Torrent ha presentat una moció de 15 punts en la que demana al govern del PP la creació del Jurat Tributari Municipal, un òrgan legal al que està obligat Torrent per ser municipi de gran població.

El portaveu Vicent Beguer, ha explicat que aquest òrgan evita que el ciutadà, haja d’anar directament a la via judicial (en cas de reclamació), estalviant que incórrega en despeses com l’advocat, el procurador i les futures taxes judicials, i que en el moment actual de dificultats econòmiques de particulars, famílies i empreses són un ajut important. A l’evitar-se que moltes reclamacions es tramiten directament per la via judicial, la moció abunda en la conseqüent descàrrega de treball del propi sistema judicial.

En la moció, Compromís fa insistència en què aquest jurat no comporte cap despesa municipal en aquelles persones que formen part de la plantilla de l’Ajuntament, i ha demanat que a tal efecte es redacten uns Estatuts de funcionament, que en cas d’aprovació de la moció haurien d’estar redactats en un termini no superior a 6 mesos.

PDF de la moció presentada