El portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, ha denunciat la castellanització de la toponímia tradicional del cadastre de Torrent per part de la Dirección General del Catastro, que depén de la Secretaria d’Estat d’Hisenda, així com la vulneració de l’acord plenari de l’1 d’octubre de 2009 en el qual s’aprovà la denominació de paratges del municipi a l’efecte d’una correcta identificació.

En paraules de Beguer, “s’està cometent un autèntic atac a la toponímia municipal en el Cadastre Parcel·lari de béns de naturalesa Rústica, modificant de forma unilateral la denominació dels Paratges o Partides”.

El grup municipal de Compromís per Torrent ha presentat una moció per a tractar al proper Plenari, en la qual s’insta a arribar a un acord per a què la Dirección General del Catastro dependent de la Secretaria d’Hisenda, i per tant de l’Administració General de l’Estat, suspenga immediatament la castellanització dels noms dels paratges i les partides rurals de Torrent, i què s’adeqüe a la llei reposant els noms legals dels mateixos, com per exemple:

Denominació Tradicional / Nova Denominació feta unilaterlament pel Cadastre
– BARBETA -> BARBILLA
– LA FOIA -> LA HOYA
– EL RAJOLAR -> EL LADRILLAR
– CASETA DEL TATXE -> CASETA DE TASO
– CASETA DEL BOTER -> CASITA DEL TONELERO
– ALJUB DEL MAL CAP -> ALJIBE DE DOLOR DE CABEZA
– MOTLLÓ RODAT -> MOJON RODADO

Així mateix, el portaveu dels ecovalencianistes ha qualificat aquest fet com “l’atac més greu al nostre patrimoni natural, cultural i lingüístic per part de l’Estat Central des del Decret de la Nova Planta; i vull recordar que el nostre municipi fou el primer a recuperar el seu topònim històric de Torrent el 2 de Febrer de 1979, gràcies a una mobilització de totes les institucions, culturals, esportives, religioses i polítiques d’alsehores, no podem ni hem de consentir que 33 anys després el Govern Central ens anul·le com a poble començant pels nostres signes més identitaris”.