Compromís per Torrent acusa a l’alcaldessa Folgado de difondre informació falsa sobre la ràdio de Burjassot

Beguer: “És inaudit que l’alcaldessa utilitze el torn final de paraula, sense possibilitat de contrarèplica, per a difondre informació falsa sobre entitats d’altres pobles”.

En el Ple Extraordinari, sobre les ordenances fiscals de 2013, que es va celebrat el passat dimarts 16 d’octubre, l’alcaldessa Folgado va utilitzar el torn final de paraula, sense possibilitat de rèplica, per a criticar el costos de funcionament de la ràdio municipal de Burjassot, on Compromís gestiona l’alcaldia municipal.

Segon va difondre l’alcaldessa de Torrent, aquesta emissora té uns costos de funcionament de 200.000€ anuals, quan la realitat és que no té ni tan sols partida pressupostària pròpia. Tant el personal responsable de l’emissora com tots els col·laboradors que participen no cobren ni un sol euro per realitzar aquestes funcions, atés que els primers són treballadors de l’Ajuntament que cobren per realitzar altres tasques en l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, ubicat en la Casa de la Cultura de Burjassot.

Per a Compromís l’alcaldessa Folgado hauria de pendre com a exemple la gestió feta en la ràdio de Burjassot, una referència per a la comarca amb més de 10 anys d’emissió, en compte de criticar-la. El portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, ha explicat que la ràdio de Burjassot, a més de no tindre cost per a les arques municipals, és un exemple de transparència i bona gestió municipal, des que Compromís gestiona l’alcaldia, al retransmetre en directe els plens municipals, penjar els mateixos en la pàgina web de l’Ajuntament i consensuar les seues emissions amb el teixit associatiu de Burjassot, el qual té els seus propis programes en la graella informativa.

Per a Beguer, el funcionament de la ràdio de Torrent està en les antípodes de com s’hauria de gestionar un ens d’aquestes característiques. En primer lloc Beguer ha explicat que el PP cedirà la gestió de la ràdio municipal de Torrent a un concessionari privat a canvi de 34.700€ anuals. A més, segons l’article 36 dels Estatuts de la ràdio de Torrent, aprovats en el Ple del passat dimarts, l’Alcaldessa “pot fer ús del temps que crega oportú per a fer arribar al municipi bans o notícies d’interés general”, sense especificar en què consisteix aquest interés general, sense límit de temps, i ocupant la franja horària que vullga.

Finalment Beguer ha manifestat la seua desaprovació de la gestió de la Presidència en els Plens Extraordinaris de Torrent, on l’alcaldessa Folgado utilitza el torn sense possibilitat de rèplica per a parlar de temes municipals d’altres pobles, quan el Reglament Orgànic del Ple prohibix taxativament parlar de qüestions alienes als punts determinats per la pròpia Presidència, com en aquest cas ha sigut la ràdio de Burjassot.

COMPROMÍS PER TORRENT ACUSA A LA ALCALDESA FOLGADO DE DIFUNDIR INFORMACIÓN FALSA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO MUNICIPAL DE BURJASSOT.

Beguer: “Es inaudito que la alcaldesa utilice el turno final de palabra, sin posibilidad de contrarréplica, para difundir información falsa sobre entidades de otros municipios”.

En el Pleno Extraordinario, sobre las ordenanzas fiscales de 2013, que se celebró el pasado martes 16 de octubre, la alcaldesa Folgado utilizó el turno final de palabra, sin posibilidad de réplica, para criticar los costes de funcionamiento de la radio municipal de Burjassot, donde Compromís gestiona la alcaldía municipal.

Según difundió la alcaldesa de Torrent, esta emisora tiene unos costes de funcionamiento de 200.000€ anuales, cuando la realidad es que no tiene ni tan siquiera partida presupuestaria propia. Tanto el personal responsable de la emisora como todos los colaboradores que participan no cobran ni un solo euro por realizar estas funciones, dado que los primeros son trabajadores del Ayuntamiento que cobran por realizar otras tareas en el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, ubicado en la Casa de la Cultura de Burjassot.

Para Compromís la alcaldesa Folgado habría de tomar como ejemplo la gestión hecha en la radio de Burjassot, una referencia para la comarca con más de 10 años de emisión, en lugar de criticarla. El portavoz de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, ha explicado que la radio de Burjassot, además de no tener coste para las arcas municipales, es un ejemplo de transparencia y buena gestión municipal, desde que Compromís gestiona la alcaldía, al retransmitir en directo los plenos municipales, colgar los mismos en la página web del Ayuntamiento y consensuar sus emisiones con el tejido asociativo de Burjassot, el cual tiene sus propios programas en la parrilla informativa.

Para Beguer, el funcionamiento de la radio de Torrent está en las antípodas de como se debería gestionar un ente de estas características. En primer lugar Beguer ha explicado que la PP cederá la gestión de la radio municipal de Torrent a un concesionario privado a cambio de 34.700€ anuales. Además, según el artículo 36 de los Estatutos de la radio de Torrent, aprobados en el Pleno del pasado martes, la Alcaldesa “puede hacer uso del tiempo que crea oportuno para hacer llegar al municipio bandos o noticias de interés general”, sin especificar en que consiste este interés general, sin límite de tiempo, y ocupando la franja horaria que quiera.

Finalmente, Beguer ha manifestado su desaprobación de la gestión de la Presidencia en los Plenos Extraordinarios de Torrent, donde la alcaldesa Folgado utiliza el turno sin posibilidad de réplica para hablar de temas municipales de otras poblaciones, cuando el Reglamento Orgánico del Pleno prohíbe taxativamente hablar de cuestiones ajenas a los puntos determinados por la propia Presidencia, como en este caso ha sido la radio de Burjassot.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *