Hem tingut informació de l’estat d’execució del Pressupost municipal, corresponent al primer semestre de 2012. En el Ple de 5 de novembre la Intervenció local ha facilitat als grups municipals els números del que ha ingressat i gastat l’Ajuntament durant els sis primers mesos de gestió del Partido Popular en Torrent. Els números donats pel principal òrgan fiscalitzador, en matèria econòmica i pressupostària, no poden ser més preocupants.

De l’informe es desprén que l’Ajuntament de Torrent està pagant als proveïdors amb una mitjana de 240 dies, o siga 8 mesos, però a més d’aquesta demora l’Ajuntament no ha pogut pagar 1.955.587€ als proveïdors durant els primers sis mesos de gestió. I tot allò es produïx després que el govern del PP demanara un préstec per a pagar factures pendents per un valor de 12’8 milions d’euros.

Com en anys anteriors la situació torna a reproduir-se, amb el condicionant que Torrent està immers en un Pla de Sanejament i un Pla d’Ajust confeccionat pel propi govern del Partido Popular. Tot aquest malson de comptes té com a orige una roïna confecció dels pressupostos, que Torrent arrossega des que ja ni em recorde. La primera premissa en la confecció de les previsions comptables ha de ser el principi de prudència, un principi que ha sigut reiteradament vulnerat pels governs del PSOE i del PP, els quals han elaborat pressupost rere pressupost calculant primer les despeses i després els ingressos, quan tècnicament s’ha de fer al revés. I clar, ens trobem on estem, amb una previsió d’ingressos inflada on és impossible quadrar el que s’ingressa amb el que es gasta.

Per a posar-li’ls alguns exemples d’aquesta situació, els ingressos per transport urbà, o siga l’autobús de Torrent, es pressupostaren per un valor de 384.000€ per a tot el 2012, doncs be, a 30 de juny s’havien recaptat 67.808€, amb una desviació negativa del 63’5% sobre la previsió inicial. En la previsió d’ingressos per Altres Preus Públics la situació encara és pitjor, amb una desviació negativa del 87’3%, en ingressos per publicitat s’han recaptat zero euros de la previsió inicial dels 30.000, o les plusvàlues, en les que es pressupostaren 4.675.000€ i a 30 de juny s’havien recaptat 988.626€, un 21% del total anual amb el 50% de l’any fiscal tancat.

Tota aquesta manera de gestionar el pressupost té un nom i es diu quadrar-lo a martellades, és a dir igualar com siga els ingressos amb les despeses perquè tot quadre, pintar uns números amb l’únic objectiu d’acomplir amb la legalitat vigent de presentar el pressupost de Torrent a instàncies superiors, tant autonòmiques com estatals. Si és veraç o no ha passat sempre a un segon plànol per als equips de govern del PP i del PSOE que han gestionat el nostre Ajuntament.

Article publicat a La Opinión de Torrent.