Subratlla que les reunions semblen més una partida de “truc” que no la d’un organisme consultiu municipal
El representant de Compromís per Torrent al Consell Municipal de Cultura ha denunciat la falsificació reiterada de les actes de les reunions d’aquest òrgan consultiu, en les quals es reflecteixen votacions que no han tingut lloc mai. En aquest sentit, Alabajos ha considerat el fet com a molt greu, ja que s’està violant un principi democràtic com és el respecte de la imparcialitat en la documentació pública.

Segons sembla, en rebre l’acta de la primera sessió, Alabajos es va adonar que s’havien reflectit votacions per “unanimitat” que no havien tingut lloc i que, a més a més, el document estava redactat únicament en castellà, fet que contradiu el reglament de normalització lingüística municipal. En la següent reunió, el representant de Compromís va explicitar que no aprovava l’acta de la sessió anterior i va demanar que es rectificara. La sorpresa majúscula ha arribat quan, en rebre ara la transcripció d’eixa reunió, es torna a incidir que l’acta es va “sotmetre a votació” i es va “aprovar per unanimitat”, quan no va existir tal votació i fins i tot hi hagué la protesta expressa del denunciant.

En paraules d’Alabajos, “hi ha diverses apreciacions a l’acta de la darrera sessió del CMCT que no es corresponen amb la realitat. Fins a tres vegades s’utilitza la fórmula “sotmesa a votació, s’aprova”, referint-se a diverses qüestions mentre que en cap dels tres casos es va realitzar una votació protocol·lària. Tampoc no es discuteixen els punts ni queden reflectits a l’acta els arguments a favor i els arguments en contra, vulnerant el dret legítim de votacions i recompte, com si d’una partida de truc, entre amics, estiguérem parlant.

Per al representant de Compromís en aquest organisme, “això denota la falta de respecte que el Partit Popular mostra cap a aquesta institució, creada únicament i exclusiva, com a cortina de fum, com a farsa de consens polític, en un intent d’amagar i justificar la privatització de l’auditori ara fa cosa d’un any. Es tracta d’una pantomima, d’un teatret absurd i infructífer que no beneficia en res a la cultura de Torrent”.

FUENTE: EL PUNTAVUI_Dijous 6 Decembre 2012