Mocions i propostes al Plenari del ajuntament de Torrent del dilluns 14 de gener

 EL PP VOTA EN CONTRA DE LA MOCIÓ DE COMPROMÍS QUE PROPOSAVA EVITAR LA PRESÈNCIA DE LA POLICIA LOCAL ALS DESNONAMENTS DE TORRENT.

 

Maria Herrada: “El PP apel·la a la legalitat per a tombar aquestes mocions, però no aplica les directius europees ni planteja propostes tant al Congrés, com a les Corts, o a l’Ajuntament”.

 

Vicent Beguer: “És lamentable que el PP utilitze la figura política de José Maria Veguer, de manera extraordinària i urgent, per tal de desviar el debat sobre els desnonaments”.

 

El grup municipal de Compromís va presentar una moció el 28 de novembre de 2012 per a evitar la presència de la Policia Local als desnonaments efectuats a Torrent.

 

Maria Herrada ha sigut la regidora de Compromís encarregada de defensar la moció del seu grup municipal en el primer Ple de l’any

 

Herrada ha explicat que mentres els jutjats executen els desnonaments forçosos, promoguts pels consells d’administració de la gran banca, els seus responsables continuen gaudint de magnífiques retribucions o són col·locats en altres empreses com el cas de Rodrigo Rato.

 

María Herrada ha instat els regidors de l’Ajuntament a treballar sobre un document conjunt que evite la presència de la Policia Local als desnonaments, en eixe sentit ha oferit inclús al PP la possibilitat de deixar la moció “damunt la taula” per tal d’arribar a un consens de totes les forces polítiques locals.

 

La resposta per part del portaveu del PP, Juan García, ha sigut que compartix la visió de fons sobre l’assumpte però que això no ha d’impedir que els Bancs executen els seus drets i les famílies desnonades facen front al pagament de les seues hipoteques, citant declaracions en eixe mateix sentit de les ex ministres socialistes Carmé Chacón i María Antonia Trujillo.

 

Herrada ha replicat al portaveu popular que l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Juliane Kokott, va dictaminar al novembre del 2012 que la llei espanyola sobre els desnonaments viola la Directiva 93/13 de la Unió Europea en permetre la introducció de clàusules abusives en els contractes de préstecs hipotecaris que establixen els bancs i que, en cas d’incompliment, acaben en l’execució forçosa del desallotjament, i que l’Estat Espanyol tenia l’obligació d’aplicar aquesta norma europea com a molt tard el 31 de desembre de 1994, cosa que no s’ha fet ni sota els governs socialistes ni del Partido Popular.

 

Finalment el portaveu de Compromís, Vicent Beguer ha expressat la seua desaprovació per la moció, que amb caràcter extraordinari i urgent i sense reunió prèvia amb els grups de l’oposició, ha presentat el grup popular 40 minuts abans del Ple, i on finalment PP I PSOE han aprovat que el Trinquet de Torrent durà el nom del difunt regidor d’Unió Valenciana José María Veguer.

 

Per a Vicent Beguer aquesta moció, extraordinària i urgent, obeïx a un intent del Partido Popular per tal de desviar el debat sobre els punts posteriors on es tractaven els desnonaments, una moció que ha mesclat les xurres i les merines segons el portaveu de Compromís.

 

Beguer ha explicat que el Trinquet ha de dur el nom d’aquells pilotaris torrentins que han deixat empremta en la història de la Pilota, i que a més, amb el seu joc, han honorat el nostre esport autòcton, nomenant grans figures de Torrent com Emilio Fenoll “miliet”, Eugenio Silla “manetes”, o Gregori Rius “el paler de Torrent” com a figures mítiques de la Pilota Valenciana de la nostra població. Beguer ha recordat que hi hagué un acord entre els portaveus per atorgar el nom d’un carrer important o d’una avinguda a l’exregidor d’UV, i que posar el d’un polític al Trinquet és la manera equivocada en la que PP i PSOE entenen l’esport a Torrent.

 

NOTA DE PRENSA COMPROMÍS PER TORRENT

 

EL PP VOTA EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE COMPROMÍS QUE PROPONIA EVITAR LA PRESENCIA DE LA POLICÍA LOCAL EN LOS DESAHUCIOS DE TORRENT.

 

Maria Herrada: “El PP apela a la legalidad para tumbar estas mociones, pero no aplica las directivas europeas ni plantea propuestas tanto en el Congreso, como en Les Corts, o el Ayuntamiento”.

 

Vicent Beguer: “Es lamentable que el PP utilice la figura política de José Maria Veguer, de manera extraordinaria y urgente, para desviar el debate sobre los desahucios”.

 

El grupo municipal de Compromís presentó una moción el 28 de noviembre de 2012 para evitar la presencia de la Policía Local a los desahucios efectuados en Torrent.

 

Maria Herrada ha sido la concejala de Compromiso encargada de defender la moción de su grupo municipal en el primer pleno del año.

 

Herrada ha explicado que mientras les juzgados ejecutan los desahucios forzosos,promovidos por los consejos de administración de la gran banca, sus responsables continúan gozando de magníficas retribuciones o son colocados en otras empresas como el caso de Rodrigo Rato.

 

María Herrada ha instado a los concejales del Ayuntamiento a trabajar sobre un documento conjunto que evite la presencia de la Policía Local en los desahucios, en ese sentido ha ofrecido incluso al PP la posibilidad de dejar la moción “sobre la mesa” para llegar a un consenso de todas las fuerzas políticas locales.

 

La respuesta por parte del portavoz del PP, Juan García, ha sido que comparte la visión de fondo sobre el asunto pero que eso no debe impedir que los bancos ejecuten sus derechos y las familias desahuciadas hagan frente al pago de sus hipotecas, citando declaraciones en ese mismo sentido de las ex-ministros socialistas Carmé Chacón y María Antonia Trujillo.

 

Herrada ha replicado al portavoz popular que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, dictaminó en noviembre de 2012 que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo, y que el Estado Español tenía la obligación de aplicar esta norma europea, a muy tardar, el 31 de diciembre de 1994, cosa que no se ha hecho ni bajo los gobiernos socialistas ni del Partido Popular.

 

Finalmente el portavoz de Compromís, Vicent Beguer ha expresado su desaprobación por la moción, que con carácter extraordinario y urgente, y sin reunión previa con los grupos de la oposición, ha presentado el grupo popular 40 minutos antes del Pleno, y donde finalmente PP y PSOE han aprobado que el Trinquet de Torrent llevará el nombre del difunto concejal de Unión Valenciana José María Veguer.

 

Para Vicent Beguer esta moción, extraordinaria y urgente, obedece a un intento del Partido Popular para desviar el debate sobre los puntos posteriores donde se trataban los desahucios, una moción en la que han mezclado las churras y las merinas según el portavoz de Compromís.

 

Beguer ha explicado que el Trinquet debe llevar el nombre de aquellos pelotaris torrentinos que han dejado huella en la historia de la Pilota, y que además, con su juego, han honorado nuestro deporte autóctono, citando grandes figuras de Torrent como Emilio Fenoll “miliet”, Eugenio Silla “manetes”, o Gregori Rius “el paler de Torrent” como figuras míticas de la Pelota Valenciana de nuestra población. Beguer ha recordado que hubo un acuerdo entre los portavoces para otorgar el nombre de una calle importante o de una avenida al exconcejal de UV, y que poner el de un político al Trinquet es la manera equivocada en la que PP y PSOE entienden el deporte en Torrent.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *