COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA RECLAMACIONS AL PRESSUPOST APROVAT PEL PARTIDO POPULAR PER A 2013

 Beguer: “Les nostres 25 reclamacions denoten la falta de previsió i transparència per part del govern del partido popular”. 

Compromís per Torrent ha presentat una bateria de 25 reclamacions al pressupost que va aprovar inicialment el partido popular el dia 28 de desembre de 2012. 

D’aquestes reclamacions, set estan referides als incompliments legals de presentar els pressupostos en temps i forma, tant per part de l’Ajuntament com de les societats Nous Espais, Retosa, IDEA’t, i també dels Organismes Autònoms Consell Agrari Municipal i Fundación Deportiva Municipal. 

També l’exigu annex d’inversions, presentat pel govern del PP, ha sigut objecte de dues reclamacions en el sentit que no s’especifica en cap moment, tal i com mana la Llei d’Hisendes Locals, ni l’horitzó quatrenal d’inversions, ni el programa financer vinculat als projectes d’inversió ni la previsió específica de cadascun dels quatre exercicis que mana l’esmentada Llei. 

Compromís també ha reclamat la falta de transparència tant en el procés de creació del pressupost com el detall de les operacions de crèdit signades per l’Ajuntament. Així per exemple la previsió de moviments i situació del deute aportat en l’annex del pressupost no contemplen diferents aspectes bàsics, com la vida dels préstecs signats, ni els períodes de carència de les operacions, i no distingix entre operacions a curt o llarg termini, tal i com mana la Llei d’Hisendes Locals al seu article 166. 

Aquesta manca de transparència ha romanat palesa en les 17 preguntes que Compromís va formular, sobre diferents partides del pressupost, que a dia de hui no han sigut contestades pel govern del Partido Popular. En especial destaquen 7 reclamacions sobre diferents partides en personal becari, i que apugen a 130.600€, subvencions corrents per 66.800€ en programes de família, 451.540€ en premis i beques no explicats, 90.000€ en festes no detallades, o els 65.000€ de publicitat del programa d’Administració General sense informació, d’un total de 932.793’08€ sense contestar. 

Finalment Beguer ha explicat que els pressupostos, com sempre, es presenten fora dels terminis marcats per la Llei, i sense cap oferiment ni a la ciutadania ni als grups de l’oposició perquè puguen participar-hi, una prova evident d’allò són els excasos 5 dies amb els que compta l’oposició per tal de revisar tot l’expedient del pressupost i poder presentar les esmenes oportunes.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *