Beguer: “Segons les dades del Compte General del 2012, el període mitja de pagament són 112 dies, encara que Torrent Bus té reconeguts 88.910’42€ per cobrar, corresponents a desembre de l’any passat”.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA TORRENT BUS

PERÍODE DE PAGAMENT PROVEÏDORS MEMÒRIA COMPTE GENERAL DEL 2012

 Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer, ha desvelat que la informació facilitada per l’Equip de Govern municipal del PP, sobre el període de pagament a proveïdors és falsa.

 Segons dades facilitades pel Govern Municipal, als mitjans de comunicació, va informar-se que l’Ajuntament de Torrent estava pagant a 60 dies als proveïdors. En contraposició, i segons es desprén de la liquidació del Compte General corresponent a l’any 2012, s’extablix que el període mitjà de pagament als proveïdors és de 112 dies i no els 60 comunicats pel Govern del Partido Popular.

 A més d’aquesta Liquidació, facilitada per la intervenció municipal als grups de l’oposició, i que consta en l’expedient del Compte General al·ludit, el PP ha presentat a la Comissió d’Economia una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits a l’Empresa Torrent Bus, per valor de 88.910’42€, corresponents a serveis de transport urbà per pagar del mes de desembre de 2012.

 Aquesta quantitat està arreplegada dins de les Obligacions Reconegudes Netes que queden per satisfer del pressupost corresponent a 2012, tal i com va informar el regidor de pressupostos Jorge Planells a la Comissió celebrada el dia 15 de juliol de 2013, a preguntes formulades pel portaveu de Compromís.

 Aquesta quantitat de vora 90.000€ no està reconeguda dins del pressupost de 2013, amb la justificació “d’Inexistència de Crèdit en el Pressupost”, i és l’objecte de la proposta de modificació de crèdits presentada per l’equip de govern del PP.

 Des de Compromís per Torrent s’acusa a la Regidoria de Pressupostos de facilitar dades falses, sobre el pagament a proveïdors, al Gabinet de Premsa municipal, i a aquest Gabinet de treballar única i exclusivament per als interessos mediàtics del PP de Torrent, al no contrastar les informacions que se li envien des del govern municipal.

 Vicent Beguer ha tornat a recordar que el Gabinet de Premsa és “Municipal”, i per tant representa l’Ajuntament en conjunt i no al partit del govern, encara que la imparcialitat és dubtosament creïble des del moment en què la responsable del Gabinet és la germana de l’exalcaldessa de Torrent, i actual Consellera d’Educació, Maria José Català, del Partido Popular.