Anem per parts, fa aproximadament tres anys el govern del PP de Torrent va traure a la venda unes parcel·les municipals al Vedat per les que esperaven recaptar entre dos i tres milions d’euros, parcel·les procedents de reparcel·lacions i aprofitaments urbanístics. El resultat d’aquesta operació no pogué ser  més decepcionant, atés que no varen vendre ni una de les que oferien.

Novament, al pressupost del 2012, el govern del PP va intentar desfer-se de 25 places de garatge, que el consistori té en propietat, i com també podeu imaginar no varen vendre ni tan sols una de les ofertades.

 Amb aquestos precedents tan il·lustratius, ara, el PP, ha llançat una nova campanya mediàtica en la que publicita que posarà a la venda unes parcel·les municipals urbanes ubicades als sectors 7 i 10, per les que vol recaptar la imponent xifra de 7.000.000 d’euros, que dedicarien suposadament a inversions.

 El que sorprén, de tota aquesta operació mediaticomercantil, és quina necessitat teòrica té l’Equip de Govern per vendre unes parcel·les municipals, en el moment més baix del preu del sòl, quan han presentat una liquidació del Compte General del 2012 amb un Resultat Pressupostari de 15.396.603€, i un romanent positiu de tresoreria de més de 6 milions d’euros.

I és que el temps, com sempre, és l’encarregat de posar a cadascú al seu lloc, per molt que es vullguen maquillar els resultats d’una determinada gestió. Perquè si descomptem el préstec de 12’7 milions d’euros demanat pel PP, per a fer front a factures impagades de la seua gestió, veuríem que en realitat el Romanent dóna negatiu per 6 milions, i en quant al Resultat donaria per baix dels 3 milions, diners que, en aquest últim cas del Resultat s’haurien d’aguardar per a fer front a l’aproximadament 15% d’impagats per ingressos derivats de la recaptació d’impostos o taxes municipals, així com per les quantitats no satisfetes per subvencions i ajudes d’altres organismes públics, en especial la Generalitat Valenciana.

 En conseqüència, i després de tot aquest ball de números, sorgixen dues preguntes, que no poden ser contestades al ser contradictòries amb la posada en venda d’aquestes parcel·les:

 1) Si l’Ajuntament ha obtingut uns resultats econòmics tan pròspers, perquè necessita vendre uns solars públics en el moment més baix del mercat immobiliari? i:

 2)  Com poden basar-se les futures inversions municipals en la venda d’uns solars quan en el passat més recent no s’han pogut vendre ni una sola de les 25 places d’aparcament propietat de l’Ajuntament?

 Com sempre, cadascú que traga les seues conclusions.