Beguer: “Volíem efectuar una campanya informativa de 4 dies amb una ocupació pública de 2 metres quadrats, però sembla que al PP li moleste qualsevol expressió democràtica d’altres partits al carrer”.

ENLLAÇ, a la petició de 2 metres quadrats, pagament de la Taxa i posterior denegació del Partido Popular (Regidor Censor: José Santiago Miquel Soriano):

SOL·LICITUD PAGAMENT I DENEGACIÓ PER PART DEL PP

 El Govern del Partido Popular de Torrent, mitjançant el Regidor José Santiago Miquel, ha denegat al grup municipal de Compromís l’ocupació de 2 metres quadrats a la part exterior, de titularitat municipal, de l’estació de metro de Torrent-Avinguda. Els motius al·legats pel PP és que l’acte coincidix amb les dates i el lloc d’actes oficials de les Festes Patronals, la Fira del Llibre i el Mercat Ambulant dels Sants Patrons.

 Compromís havia liquidat la taxa corresponent 72 hores abans de la petició, però el PP ha argumentat que, en base a una Circular de les Delegacions de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Festes, l’antelació mínima per a demanar aquest tipus d’ocupació són de 20 dies.

 Al voltant de la prohibició del PP, Compromís ha manifestat que l’ocupació pública demanada no coincidix amb el lloc físic on se celebren les activitats al·ludides pel PP al seu escrit de denegació.

 En quant a la prohibició de realitzar activitats polítiques, de caràcter informatiu, en les dates de les festes patronals o la fira del llibre, és, segons Compromís, manifestament il·legal atés que vulnera drets bàsics de participació política reconeguts per la Constitució i altres lleis que regulen el dret a la informació per part dels partits polítics i altres entitats de caràcter no lucratiu.

 Compromís ha volgut recordar que el PP, encapçalat per José Santiago Miquel, és especialista en actuar de censor d’altres partits, o entitats que no combreguen amb la ideologia del Partido Popular, i en aquest sentit han recordat  la prohibició del Correllengua d’octubre de 2007, o la negació d’activitats demanades per altres partits democràtics.

 Finalment el portaveu de Compromís, Vicent Beguer, ha expressat que aquest tipus de censures ens retrotrauen a les maneres d’actuar de l’època franquista i el seu Partido Único del Movimiento.