Beguer: “Les dades estan arreplegades als Decrets d’Alcaldia i les Resolucions de la Junta de Govern Local, encara que des de Compromís no descartem que apareguen noves despeses relacionades”.

ENLLAÇOS A LES DESPESES DE LES FESTES JULIOL:

FESTES JULIOL 2013 DECRETS D’ALCALDIA

FESTES JULIOL 2013 J.G.L

FESTES JULIOL 2013 DECRETS D’ALCALDIA SEGONA TANDA 1 PART

FESTES JULIOL 2013 DECRETS D’ALCALDIA SEGONA TANDA 2 PART

 Compromís per Torrent ha feta pública la relació de Decrets d’Alcaldia i Resolucions de la Junta de Govern de Local corresponents a les despeses aprovades per a les festes de juliol de 2013 a Torrent.

 Segons la documentació aportada per Compromís, la quantitat total ascendix a 355.837’14€, i corresponen tant a les contractacions dels artistes, com a les despeses que porten aparellades les diferents actuacions, com per exemple els equips de so i il·luminació, els escenaris i diverses subvencions. A més, de les partides relatives a contractacions, pràcticament la totalitat han sigut efectuades amb mercantils ubicades fora de Torrent, per tant ni tan sols han ajudat a aliviar la desocupació local, ha asseverat el portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

 Des de Compromís s’ha explicat que el PP continua “la fiesta” mentres que la xifra de desocupats oficial a Torrent, donada pel Servició Estatal de Empleo, és de 11.340 persones, registrades en l’última dada corresponent al mes de juny d’enguany.

 Per al portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, és inacceptable que només les despeses de festes de juliol suposen el 51% de tota la partida pressupostada per a Foment de l’Ocupació al llarg de 2013, establida en 693.736’42€, que les festes d’un sol mes superen en un 54% a tota la partida dedicada a Joventut, o que multiplique per 7’9 vegades a la destinada a Defensa del Consumidor.

 Finalment Beguer ha recordat, al govern municipal, que aquesta manera de gestionar els recursos públics és la prova de l’ordre de prioritats que el PP aplica a Torrent.