La Generalitat Valenciana ha donat ordre de no pagar les ajudes d’aquelles beques d’ESO, de material escolar, aprovades per a l’any 2011 en els següents casos:

1) Quan el D.N.I, del menor receptor de les ajudes,  no figura en el compte corrent designat per al pagament de les ajudes. Això pot passar, per exemple, en aquells casos on en 2011 el menor perceptor no tenia obligació de tindre D.N.I.

2) Si el compte corrent designat al seu moment, en 2011, per a cobrar aquestes ajudes ha canviat la seua numeració, ha desaparegut o s’ha transferit a un altra entitat bancària.

En qualsevol cas si vosté va sol·licitar, en 2011, i li varen ser concedides aquestes ajudes i encara no les ha cobrat, li oferim aquesta informació perquè puga assabentar-se de reclamar els seus diners davant la Conselleria d’Educació.