Beguer: “Demanem que al llistat de béns publicats a la web municipal s’afegisquen les seues valoracions, la ubicació física dels mateixos i les cessions a terceres persones”.

 Compromís per Torrent ha presentat, per Registre d’Entrada, una moció: MOCIÓ TRANSPARÈNCIA CATÀLEG BÉNS MUNICIPALS, amb tres propostes de resolució, en la que insta a una major transparència en la informació del patrimoni dels béns municipals.

 Per al seu portaveu Vicent Beguer, els Béns municipals, tant els Immobles com els No Immobles són patrimoni de tots el veïns i veïnes de Torrent, del qual el consistori és el seu administrador, per tant és just que els gestors públics informen del valors del mateixos als seus administrats.

 En quant al Béns Immobles, Compromís ha demanat que en la web es facilite la referència cadastral del mateixos, així com si ha sigut cedit o adjudicat a tercers, i ha instat que la valoració dels mateixos aparega reflectida en la Memòria Anual dels Pressupostos, així com en la presentació dels Comptes Generals municipals.

 D’igual manera, i en quant a la relació de Béns No Immobles, com pintures, dibuixos, olis, serigrafies, escultures, etc, Compromís ha demant que addicionalment, a la web municipal, s’assenyale també la dependència municipal del seu emplaçament, i que, en el cas d’estar cedides o atorgades a terceres persones s’especifique la seua ubicació física així com l’acord del seu atorgament i la data de retorn.

 Segons Beguer, totes aquestes mesures abunden en una major transparència municipal sobre el patrimoni de tots i totes, i permetrà a la ciutadania saber el valor del patrimoni que s’ha cedit gratuïtament sense cap contraprestació, com ha passat recentment amb el cas dels terrenys municipals atorgats a la Universitat Catòlica, així com seu impacte als Comptes Municipals.