SENTIT DE LA VOTACIÓ DELS TRES GRUPS MUNICIPALS AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS QUE REGIRAN AL PROPER ANY 2014.

 

 – COMPROMÍS VA PRESENTAR 40 ESMENES

 

– EL GRUP SOCIALISTA 22 ESMENES

 

– EL GRUP POPULAR UNA ESMENA TRANSACCIONAL A UNA ESMENA DE COMPROMÍS.

 

      Podeu consultar el contingut de les nostres esmenes al següent PDF:

 

             ESMENES ORDENANCES FISCALS 2014 COMPROMÍS PER TORRENT

 

  1) ORDENANÇA FISCAL DE L’I.B.I

 

 Ha romanada damunt la taula. Compromís havia presentat una esmena a la totalitat. Per tant no ha sigut aprovada inicialment i haurà de ser convocat un altre Ple o Plenari a tal efecte.

 

 2) ORDENANÇA FISCAL IMPOST VEHICLES

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 3) ORDENANÇA FISCAL IMPOST CONSTRUCCIONS, INST. i OBRES

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 4) ORDENANÇA FISCAL IVTNU (PLUSVÀLUES)

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 Nota: Continuaran cobrant la plusvàlua a les persones desnonades que han perdut la seua única vivenda en una execució hipotecària forçosa. Compromís havia fet una esmena per a bonificar-la un 99% que va ser rebutjada pel PP.

 

 5) ORDENANÇA FISCAL TAXA LLICÈNCIES  COMUNICACIÓ AMBIENTAL

 

 Compromís:  Favor.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 La taxa establix criteris de correcció en funció de la proporcionalitat i progressivitat de l’impost.

 

 6) ORDENANÇA FISCAL TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 7) ORDENANÇA FISCAL TAXA SELECCIÓ I PROVES PERSONAL

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 8) ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA VEHICLES (GRUA)

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 9) ORDENANÇA FISCAL TAXA PLAQUES I DISTINTIUS

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 10) ORDENANÇA FISCAL TAXA CLAVEGUERAM

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 11) ORDENANÇA FISCAL TAXA ÚS LOCALS MERCATS

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 12) ORDENANÇA FISCAL TAXA ENTRADA VEHICLES (GUALS)

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 13) ORDENANÇA FISCAL TAXA ÚS o DOMINI PÚBLIC PARADES, ETC…

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 14) ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ SÒL, VOL I SUBSÒL PÚBLIC.

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

15) ORDENANÇA FISCAL TAXA REPARTIMENT PUBLICITAT

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 16) ORDENANÇA FISCAL TAXA CAIXERS AUTOMÀTICS (entitats bancàries)

 

 Compromís: Favor.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 17) ORDENANÇA FISCAL TAXA CELEBRACIÓ BODES

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 18) ORDENANÇA FISCAL TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 19) ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ TERRASSES HOSTALERIA

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 20) ORDENANÇA FISCAL TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 21) ORDENANÇA FISCAL TAXA LÍNIES TRANSPORT ELÈCTRIC (operadors)

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 NOTA: Compromís va ser l’únic grup que va presentar una esmena perquè se’ls cobrara als operadors l’equivalent al que han apujat als ciutadans en la factura des de 2012. L’esmena va ser rebutjada pel PP que proposava un increment de l’IPC.

 

 22) ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVEIS REALITZATS CONSELL AGRARI

 

 Compromís: Favor.

 

Socialistes:   A Favor.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 NOTA: Són diners que l’Ajuntament cobra per arreglar camins rurals privats.

 

 23) ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 24) ORDENANÇA PREU PÚBLIC TALLERS DEPARTAMENT D’IGUALTAT

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Abstenció.

 

Partido Pop: A Favor.

 

25) ORDENANÇA PREU PÚBLIC TALLERS DEPARTAMENT JOVENTUT

 

 Compromís: Abstenció.

 

Socialistes:   Abstenció.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 NOTA: L’abstenció de Compromís està motivada per l’acceptació parcial d’una de les nostres esmenes en aquest preu públic.

 

 26) ORDENANÇA PREU PÚBLIC SERVEI AJUDA DOMICILIÀRIA

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 27) ORDENANÇA PREU PÚBLIC SERVEI PUBLICITAT RÀDIO MUNICIPAL

 

 Compromís: En contra.

 

Socialistes:   Contra.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 NOTA: El vot en contra de Compromís està motivat perquè no existix cap informe de legalitat que avale el cobrament de la publicitat d’una emissora en proves, com és el cas de la municipal.

 

 28) MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ DE TORRENT

 

 Compromís: Abstenció.

 

Socialistes:   Favor.

 

Partido Pop: A Favor.

 

 29) MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL TRIBUTS, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

 

 Compromís: Abstenció.

 

Socialistes:   Favor.

 

Partido Pop: A Favor.