Compromís ha feta pública l’ACCEPTACIÓ de la sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Secció Cinquena, en la que s’accepta el recurs de cassació nº 5811/2010, interposat per l’Advocat de l’Estat, en nom de l’Administració de l’Estat contra l’Homologació i el Pla Parcial del Sector 4 Santa-Apol·lònia, autoritzats i aprovats respectivament per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Torrent.

La Sentència dictada pel Tribunal Suprem realitza, en els Antecedents de Fet, un repàs exhaustiu de l’expedient administratiu i les actuacions judicials, fent una especial menció a l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en la que s’informa desfavorablement l’Homologació del PGOU i Pla Parcial de l’Àrea 4 de Santa Apol·lònia per no acreditar-se suficiència de Recursos Hídrics.

Conclou el Tribunal Suprem assenyalant que la dita infracció, consistent per tant en l’informe desfavorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, determina un vici que ha de considerar-se en el moment que s’aprova el planejament, atés que, els actes o plans de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals que comporten noves demandes de recursos hídrics, requerixen l’informe favorable de l’Administració de l’Estat, conforme a l’article 25 del Text Refós de la Llei d’Aigües, i segons la redacció donada per la Llei 11/2005.

A més a més, l’alt Tribunal assevera que l’informe de la Confederació del Xúquer és preceptiu i vinculant, posant de manifest que la legalitat del Pla no ha estat salvada per la constatació de recursos hídrics que al seu moment va acreditar la Mercantil Municipal Aigües de l’Horta, mitjançant un informe lliurat al respecte, que va ser demanat pel Govern Municipal de Torrent.

Per a Compromís, la Sentència del Suprem posa de manifest que als grups municipals que votaren a favor d’aquest tipus d’Homologacions urbanístiques i P.A.I.S (PSOE i PP) poc els importaven els recursos hídrics existents i la sobreexplotació dels aqüífers que patix el terme de Torrent, posant per damunt dels interessos generals els interessos particulars dels promotors en un cas i els de recaptació municipal en forma d’impostos i quotes urbanístiques en l’altre.

Una depredació del Territori que ens ha portat a la situació immobiliària, de crisi econòmica i rescat del sector bancari que patim tots els ciutadans, ha asseverat finalment el portaveu de Compromís, Vicent Beguer.

MÉS INFORMACIÓ GRUP MUNICIPAL.- Per motius del pes de l’arxiu en PDF de la sentència, 5’2 mb, adrecem a tots els interessats en conéixer el seu contingut es posen en contacte amb el següent correu del grup municipal: [email protected]