Beguer: “El PP continua sense respondre a què vingué el President Fabra el dia de la inauguració del sistema Clicka Torrent”.

Compromís per Torrent ha denunciat, davant el Ple del dia 2 de desembre, l’intent del PP de colar 272 Decrets d’Alcaldia dels quals no s’havia donat compte a l’oposició degut al dolent funcionament del sistema informàtic “Clicka Torrent”.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, va demanar el torn de paraula al punt final del Ple Ordinari del dia 2 de desembre, on s’anaven a donar compte d’eixos Decrets, per a denunciar aquest fet. Després de les preceptives consultes legals a la Secretaria del Ple, el PP va decidir acceptar la proposta de Compromís de retirar de l’ordre del dia la dació de comptes de 272 decrets, en concret des del número 2815 al 3087.

No obstant des de Compromís es va intentar, fins última hora abans del Ple, tindre accés als mateixos, per la qual cosa el mateix Beguer es va personar en les dependències informàtiques del sistema Clicka, però des la pròpia configuració del sistema va ser impossible obtindre’ls.

En la part final del Ple, i al torn de Precs i Preguntes, Beguer va preguntar, a la bancada de regidors populars, a què havia vingut el President Fabra a Torrent, quan al seu moment es va anunciar des d’alcaldia que el motiu de la seua visita era el d’inaugurar el nou sistema informàtic Clicka Torrent.

En paraules de Beguer, el sistema informàtic que inaugurà Fabra “està funcionant com una beta”. De fet, el propi portaveu del Partido Popular, el senyor Jorge Planells va demanar el seu torn de paraula per a expressar que inclús ell “té problemes per a signar documents” que es troben dins d’aquest sistema.

ENLLAÇ A LA NOTÍCIA PUBLICADA: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/698847-el-govern-del-pp-de-torrent-retira-272-decrets-dalcaldia.html

EL GOBIERNO DEL PP RETIRA 272 DECRETOS DE ALCALDÍA DEL ORDEN DEL PLENO TRAS LA DENUNCIA DE COMPROMÍS POR EL DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA “CLICKA TORRENT”.

Beguer: “El PP continúa sin responder a que vino el Presidente Fabra el día de la inauguración del sistema Clicka Torrent”.

Compromís per Torrent ha denunciado, ante el Pleno del día 2 de diciembre, el intento del PP de colar 272 Decretos de Alcaldía de los cuales no se había dado cuenta a la oposición debido al deficiente funcionamiento del sistema informático “Clicka Torrent”.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, solicitó el turno de palabra en el punto final del Pleno Ordinario del día 2 de diciembre, donde se iban a dar cuenta de esos Decretos, para denunciar este hecho. Tras las preceptivas consultas legales a la Secretaría del Pleno, el PP decidió aceptar la propuesta de Compromís de retirar del orden del día la dación de cuentas de 272 decretos, en concreto desde el número 2815 al 3087.

No obstante desde Compromís se intentó, hasta última hora antes de la celebración del Pleno, tener acceso a los mismos, motivo por el cual el mismo Beguer se personó en las dependencias informáticas del sistema Clicka, pero desde la propia configuración del sistema fue imposible obtenerlos.

En la parte final del Pleno, y en turno de Ruegos y Preguntas, Beguer preguntó, a la bancada de concejales populares, a que había venido el Presidente Fabra a Torrent, cuando en su momento se anunció desde Alcaldía que el motivo de su visita era el de inaugurar el nuevo sistema informático Clicka Torrent.

En palabras de Beguer, el sistema informático que inauguró Fabra “está funcionando como una beta”. De hecho, el propio portavoz del Partido Popular, el señor Jorge Planells pidió su turno de palabra para expresar que incluso él “tiene problemas para firmar documentos” que se encuentran dentro de este sistema.