Beguer: “Vàrem proposar a la Comissió corresponent dedicar els 205.000€, que anaven anar a Nous Espais, per a salvar de la immediata desaparició als col·legis d’educació especial La Unión i Torre-Pinos, però el PP l’ha rebutjada”.

El portaveu del grup municipal de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, ha proposat que la destinació de 205.000€, provinent d’una modificació pressupostària que inicialment anava a ser aplicada a la Mercantil Municipal Nous Espais, siga aparcada a l’objecte de signar un protocol d’ajudes urgents als Col·legis d’Educació Especial de Torrent “La Unión” i “Torre-Pinos”, que es troben en risc imminent de desaparició arran els impagaments de la Generalitat Valenciana.

Beguer ha presentada la proposta de manera urgent davant la Comissió d’Economia celebrada aquest dilluns, dues hores i mitja abans del Ple, però ha sigut rebutjada pel Partido Popular, que ha adduït pressumptes problemes de legalitat i que aquestos diners s’anaven a dotar per a crear un Pla de Barris.

Per a Beguer el cas dels Col·legis d’Educació Especial de Torrent és un botó de mostra més que evidencia que al Partido Popular només l’interessen aquelles mocions blanques farcides de grans paraules però sense cap contingut econòmic o que representen obligacions per a l’Ajuntament.
En aquest sentit el portaveu de Compromís ha explicat que en plens anteriors havien sigut presentades dues mocions instant la Generalitat a fer efectives les subvencions corresponents amb aquestos centres escolars. Aquestes dues mocions presentades per Compromís i el grup Socialista finament varen ser signades també pel Partido Popular.

Per a Beguer l’actitud del PP és enganyosa, atés que vota a favor d’exigir el pagament de l’administració autonòmica, però quan aquestes subvencions no arriben als centres escolars es desentén del tema i sols això sinó que rebutja ajudar als centres i destinar 205.000€ a una empresa municipal que no té pèrdues ni necessita ser rescatada, com és Nous Espais.

A més a més, el portaveu de Compromís ha incidit en que aquestes ajudes hagueren sigut recuperables per a Torrent, atés que un vegada la Generalitat haguera satisfet les quantitats degudes, aquestes retornarien a les arques locals.
En quant als problemes de legalitat al·ludits pel portaveu popular, el senyor Planells, des de Compromís no s’entén com no n’hi ha problemes per a signar un protocol de cessió gratuït de solars municipals amb la Universitat Catòlica i si n’hi ha per a signar-ne el corresponent amb dos centres educatius de discapacitats de Torrent.

Finalment des de Compromís s’ha expressat que la falta de sensibilitat del govern autonòmic cap l’educació evidencien les mentides del President Fabra, que va afirmar que es tancava Canal 9 per a poder pagar escoles i hospitals, “ara veiem que tot és fals perquè les escoles especials de Torrent tampoc cobren els que es pertoca legalment”, ha asseverat Beguer.

EL PP RECHAZA FIRMAR UN PROTOCOLO DE FINANCIACIÓN CON LOS COLEGIOS DE DISCAPACITADOS MENTALES DE LA UNIÓN Y TORRE-PINOS DE TORRENT.

Beguer: “Propusimos en la Comisión correspondiente dedicar los 205.000€, que van a ir dedicados a Nous Espais, para salvar de la inmediata desaparición a los colegios de educación especial La Unión y Torre-Pinos, pero el PP la ha rechazado”.

El portavoz del grupo municipal de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, ha propuesto que el destino de los 205.000€, provenientes de una modificación presupuestaria que inicialmente iba a ser aplicada a la Mercantil Municipal Nous Espais, sea aparcada al objeto de signar un protocolo de ayudas urgentes a los Colegios de Discapacitados Mentales de Torrent “La Unión” y “Torre-Pinos”, que se encuentran en riesgo inminente de desaparición tras los impagos sistemáticos de la Generalitat Valenciana.

Beguer ha presentado la propuesta de manera urgente ante la Comisión de Economía celebrada este lunes, dos horas y media antes del Pleno, pero ha sido rechazada por el Partido Popular, que ha aducido presuntos problemas de legalidad y que este dinero se iban a dotar para crear un Plan de Barrios.

Para Beguer el caso de los Colegios de Educación Especial de Torrent es un botón de muestra más que evidencia que al Partido Popular solo lo interesan aquellas mociones blancas llenas de grandes palabras pero sin ningún contenido económico o que representen obligaciones reales para el Ayuntamiento.
En este sentido el portavoz de Compromís ha explicado que en Plenos anteriores habían sido presentadas dos mociones instando a la Generalidad a hacer efectivas las subvenciones correspondientes con estos centros escolares. Estas dos mociones presentadas por Compromís y el grupo Socialista finamente fueron también firmadas por el Partido Popular.

Para Beguer la actitud del PP es engañosa, dado que vota a favor de exigir el pago a la administración autonómica, pero cuando estas subvenciones no llegan a los centros escolares se desentiende del tema y no solo eso sino que rechaza ayudar a los centros y destinar esos 205.000€ a una empresa municipal que no tiene pérdidas ni necesita ser rescatada, como es Nous Espais.

Además, el portavoz de Compromís ha incidido en que estas ayudas hubieran sido recuperables para Torrent, dado que un vez la Generalitat hubiera satisfecho las cantidades adeudadas, estas retornarian a las arcas locales.
En cuanto a los problemas de legalidad aludidos por el portavoz popular, el señor Planells, desde Compromís no se entiende como no hay problemas para firmar un protocolo de cesión gratuito de solares municipales con la Universidad Católica y si lo hay para signar el correspondiente con dos centros escolares de discapacitados de Torrent.

Finalmente desde Compromís se ha expresado que la falta de sensibilidad del gobierno autonómico hacia la educación evidencia las mentiras del Presidente Fabra, que afirmó que se cerraba Canal 9 para poder pagar escuelas y hospitales, “ahora vemos que todo es falso porque las escuelas especiales de Torrent tampoco cobran lo que les toca legalmente”, ha aseverado Beguer.