Des de Compromís per Torrent volem facilitar a totes les veïnes i veïns de Torrent interessats en conéixer la proposta de pressupostos municipals feta pel govern del PP i que ens ha sigut facilitada als grups de l’oposició hui divendres 13 de desembre a les 13:14 hores.

Qualsevol ciutadana o ciutadà que vullga obtindre còpia dels mateixos els adrecem al nostre despatx de la sisena planta de l’Ajuntament de Torrent.

A més a més us informem que els grups municipals, en aplicació dels articles 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent tenim només 5 dies hàbils per a estudiar tota aquesta documentació i presentar les esmenes oportunes. A tal efecte preguem als veïns i veïnes de Torrent que vullguen enviar-nos les seues propostes al pressupost ens les facen arribar abans del dimecres dia 18 de desembre, atés que el termini de presentació d’esmenes s’acaba el dijous 19 de desembre. Enviament d’esmenes al correu municipal: [email protected]

Finalment des de Compromís considerem un greu menyspreu a la nostra llengua, per part del PP, el fet que el pressupost ens siga facilitat únicament en castellà, incomplint-se sistemàticament, any rere any, el Reglament Lingüístic de l’Ajuntament de Torrent.

1 MEMORIA ALCALDIA

2 Proposta.docx (1)

5-1 DETALLES DEL ESTADO DE CONSOLIDACION

5-1 ESTADO DE CONSOLIDACION

5-2 ELIMINACIONES

3 INFORME DE ESTABILIDAD D

3 INFORME DE INTERVENCION

4-2 Comparativa Gastos

4-2 Comparativa Ingresos

4-2 Comunicacion Ministerio Fondo Complementario de Financiacion

4-2 Cuadro Ingresos

4-2 Estructura Ingresos

4-2 INFORME ECONOMICO FINANCIERO

4-2 Ingesos OP Capital

4-2 Ingresos Op Corrientes

4-2 Presupuesto por Pol de Gasto

4-2 Programas de Gasto

4-6 BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Clasificación Económica (R88b)

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Clasificación Económica (R89a)

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Clasificación Funcional (R88a)

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Liquidación Gastos (L088)

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Liquidación Ingresos (L089)

I LIQUIDACION PRESUPUESTO AYTO Obligaciones Reconocidas Netas (R88c)

I LIQUIDACION PRESUPUESTOAYTO

II AVANCE CORIENTE EE GASTOS

II AVANCE CORRIENTE EE INGRESOS

5-4-1 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO Gastos x Area

5-4-1 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO Gastos x Cap

5-4-1 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO Gastos x Politicas

5-4-1 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO Ingresos

5-4-2 PRESUPUESTO OOAA CONSELL AGRARI

5-4-2 RESUMEN GASTOS CONSELL AGRARI MUNICIPAL

5-4-2 RESUMEN INGRESOS CONSELL AGRARI

I LIQUIDACION PRESUPUESTO CONSELL AGRARI

5-4-2 RESUMEN GASTOS FDM

5-4-2 RESUMEN INGRESOS FDM

I LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FDM

5-4-3 ESTADO PREVISION IDEAT

5-4-3 PAIF IDEAT 2014

5-4-3 RESUMEN GASTOS PANGEA IDEAT

5-4-3 RESUMEN INGRESOS PANGEA IDEAT

5-4-3 ESTADO PREVISIÓN NOUS ESPAIS

5-4-3 PAIF N.ESPAIS 2014

5-4-3 RESUMEN GASTOS PANGEA NOUS ESPAIS

5-4-3 RESUMEN INGRESOS PANGEA NOUS ESPAIS

5-4-3 ESTADO PREVISIÓN RETOSA

5-4-3 RESUMEN GASTOS PANGEA RETOSA

5-4-3 RESUMEN INGRESOS PANGEA RETOSA

5-5 ANEXO AIGÜES DE L’HORTA

4- 10 RELACION SUBVENCIONES NOMINATIVAS

5-3 ESTADO DE PREVISION DE MOV Y SITUACION DEUDAIV ANEXO DE INVERSIONES

III ANEXO PERSONAL