Les joventuts de Compromís per Torrent han valorat de manera molt negativa que la “millor imatge” que puga donar Nuevas Generaciones de Torrent de la presència del seu partit al Parlament Europeu siga associar-lo a aquells que no hi creuen, que no hi treballen i que emparen la corrupció. Aquesta és la idea que, a parer de les joventuts ecovalencianistes, va donar el denominat “Foro Somos Europa” que va organitzar NNGG de la província de València a Torrent.

Segons explica Víctor Medina, portaveu de Joves amb Compromís per Torrent, el PP valencià no té ningú més a qui recórrer per mostrar el seu “treball” a Europa que a una eurodiputada com Eva Ortiz, que, des que va prendre possessió de l’escó en desembre de 2011, només ha realitzat 38 activitats (entre les quals compten simples preguntes escrites), cosa que la situa, segons les estadístiques del propi parlament, entre els 30 eurodiputats més inactius dels 766 que hi han passat aquesta legislatura.

“Si tenim en compte que el sou mensual en brut d’un eurodiputat ascendeix a 8.000€ i que a això encara li hem d’afegir les dietes (com els vols en primera classe, que aprovaren els eurodiputats de PP, PSOE i UPyD) i altres despeses, podem fàcilment veure que cada “activitat” de la senyora Eva Ortiz ens ha costat més d’un milió de les antigues pessetes al contribuent”, raona Medina.

“Tanmateix –continua el portaveu ecovalencianista-, no és una cosa que siga atribuïble només a la senyora Ortiz, ja que els eurodiputats del PP i del PSOE –i més encara, lamentablement, els valencians- si destaquen per alguna cosa en el Parlament Europeu és per no fer res. Com a exemple més sagnant, tenim el cap de llista del PP en 2009, el senyor Mayor Oreja, que en aquests 5 anys només ha realitzat 23 activitats, amb el dubtós honor de ser dels 10 eurodiputats més inactius del parlament”.

En aquest sentit, Medina ha valorat que “des de Compromís estem farts que des de PP i PSOE es veja el Parlament Europeu com una espècie de balneari escandalosament ben pagat on enviar les ‘velles glòries’ que ja no fan una altra cosa que destorbar en el seu partit i que es dediquen a pegar ni brot amb els diners de tots i totes”.

A més a més, per al portaveu de Joves amb Compromís per Torrent, a tot açò cal afegir que “el PP de Torrent ha vingut a passejar a la nostra ciutat a una persona que fou regidora del govern del PP a Oriola des de 2003 fins a 2011, en el període precisament pel qual més de la meitat del grup municipal del PP i l’exalcadessa Mónica Lorente es troba imputat pel cas de corrupció Brugal”.

En aquest sentit, Medina ha valorat que “si el PP l’únic referent que pot portar-nos del parlament europeu són ganduls i trames corruptes, des de Compromís ens presentem a aquestes eleccions europees, a més de triant el nostre candidat i tota la nostra llista amb primàries obertes a la ciutadania davant de l’elecció “digital” (a dit) de PP i PSOE, amb el bagatge de no tindre cap imputat en la nostra organització i de ser, legislatura rere legislatura, els grups més actius, tant a nivell de Torrent, com del País Valencià com també amb Joan Baldoví en el Congrés dels Diputats”.

Joves amb Compromís per Torrent lamenta que NNGG dé una imagen del Parlamento Europeo asociada a los holgazanes y la corrupción

Las juventudes de Compromís per Torrent han valorado de manera muy negativa que la “mejor imagen” que pueda dar Nuevas Generaciones de Torrent de la presencia de su partido en el Parlamento Europeo sea asociarlo a aquellos que no creen en él, que no trabajan y que amparan la corrupción. Esta es la idea que, a juicio de las juventudes ecovalencianistas, dio el denominado “Foro Somos Europa” que organizó NNGG de la provincia de Valencia en Torrent.

Según explica Víctor Medina, portavoz de Joves amb Compromís per Torrent, el PP valenciano no tiene nadie más a quién reurrir para mostrar su “trabajo” en Europa que a una eurodiputada como Eva Ortiz, que, desde que tomó posesión del escaño en diciembre de 2011, sólo ha realizado 38 actividades (entre las cuales cuentan simples preguntas escritas), cosa que la sitúa, según las estadísticas del propio parlamento, entre los 30 eurodiputados más inactivos de los 766 que han pasado por él en esta legislatura.

“Si tenemos en cuenta que el sueldo mensual en bruto de un eurodiputado asciende a 8.000€ y que a esto todavía le tenemos que añadir las dietas (como los vuelos en primera clase, que aprobaron los eurodiputados de PP, PSOE y UPyD) y otros gastos, podemos fácilmente ver que cada “actividad” de la señora Eva Ortiz nos ha costado más de un millón de las antiguas pesetas al contribuyente”, razona Medina.

“Aun así –continúa el portavoz ecovalencianista-, no es una cosa que sea atribuible sólo a la señora Ortiz, puesto que los eurodiputados del PP y del PSOE –y más todavía, lamentablemente, los valencianos- si destacan por algo en el Parlamento Europeo es por no hacer nada. Como ejemplo más sangrante, tenemos el cabeza de lista del PP en 2009, el señor Mayor Orea, que en estos 5 años sólo ha realizado 23 actividades, con el dudoso honor de ser de los 10 eurodiputados más inactivos del parlamento”.

En este sentido, Medina ha valorado que “desde Compromís estamos hartos que desde PP y PSOE se vea el Parlamento Europeo como una especie de balneario escandalosamente bien pagado donde enviar las ‘viejas glorias’ que ya no hacen otra cosa que estorbar en su partido y que se dedican a no pegar ni brote con el dinero de todos y todas”.

Además, para el portavoz de Joves amb Compromís per Torrent, a todo esto hay que añadir que “el PP de Torrent ha venido a pasear a nuestra ciudad a una persona que fue concejal del gobierno del PP en Orihuela desde 2003 hasta 2011, en el periodo precisamente por el cual más de la mitad del grupo municipal del PP y la exalcadesa Mónica Lorente se encuentra imputado por el caso de corrupción Brugal”.

En este sentido, Medina ha valorado que “si el PP el único referente que puede traernos del parlamento europeo son gandules y tramas corruptas, desde Compromís nos presentamos a estas elecciones europeas, además de escogiendo nuestro candidato y toda nuestra lista con primarias abiertas a la ciudadanía frente la elección “digital” (a dedo) de PP y PSOE, con el bagaje de no tener ningún imputado en nuestra organización y de ser, legislatura tras legislatura, los grupos más activos, tanto a nivel de Torrent, como del País Valenciano como también con Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados”.