Moció presentada per Registre d’Entrada, enllaç: MOCIÓ COMPROMÍS PER TORRENT reclamació Cèntim sanitari

A  més de reclamar les quantitats pagades per l’Ajuntament, des de Compromís, s’ha instat que, mitjançant l’Oficina del Consumidor o els serveis municipals adients, es pose a disposició de la ciutadania de Torrent (empreses i particulars) els formularis per a poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària. En aquest sentit, Compromís ha instat a facilitar-los des de la web de l’Ajuntament amb enllaços on poder descarregar-los.