Enllaç a les esmenes: ESMENES COMPROMÍS PER TORRENT NOVA ORDENANÇA MERCATS MARÇ 2014

Enllaç al text del projecte d’Ordenança: PROJECTE D’ORDENANÇA MERCATS MARÇ 2014 PART 1

PROJECTE ORDENANÇA MERCATS MARÇ 2014 PART 2

Text de la nota de premsa enviada arran la presentació de les esmenes:

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer, ha presentat una bateria de 15 esmenes al projecte d’Ordenança Reguladora dels Mercats Municipals de Torrent aprovada pel govern municipal del Partido Popular el passat dia 17 de març.

  Beguer ha incidit en el fet que diferents qüestions relatives a decisions unilaterals, que sobre els Mercats puga pendre el Govern Municipal, estiguen informades previament pels tècnics de l’Ajuntament, com per exemple en la configuració mínima de parades que integren el panell comercial, en cas de noves obres, i que en el projecte d’ordenança figura únicament com a òrgan decisori la Junta de Govern Local. En aquest sentit també s’ha demanat que, en el cas de rescat de les parades per part de l’Ajuntament, aquesta decisió siga presa també previ informe dels tècnics municipals.

  Sobre la possibilitat, introduïda en la nova ordenança, de què s’implante un sistema de gestió indirecta, que done entrada a la concessió privada en els mercats municipals, Compromís ha demanat de manera explícita que en aquestos casos es cree obligatòriament una Comissió de Seguiment en la que estiguen representats tots els grups municipals de l’Ajuntament, perquè siguen informats en tot moment de les qüestions que afecten al servei públic d’aquells mercats municipals gestionats de manera privada, cas que el govern del PP opte per aquesta modalitat.

  Sobre la senyalització i retolació de les zones comunes i de totes aquelles que corresponguen a l’Ajuntament, des del grup municipal de Compromís s’ha esmenat que es faça d’acord amb el Reglament de Normalització Lingüístic Municipal. En eixe sentit s’ha especificat que l’encarregat de vetlar per la correcta senyalització siga el Departament d’Ús i Promoció del Valencià.

  Finalment, des de Compromís s’ha demanat al Govern Municipal que siga coherent i retire, de la part corresponent a l’Exposició de Motius de l’Ordenança, el paràgraf on s’afirma literalment que l’Ajuntament “A més de procedir a l’enderroc del vell mercat municipal i la seua substitució per una moderna infraestructura comercial”. Aquesta petició de retirada està motivada pel fet que l’Ajuntament de Torrent no és el responsable de finançar ni executar aquestes obres, sinó que ha sigut la Generalitat Valenciana, tal i com el propi Regidor del PP, Santiago Miquel, afirma en la proposició prèvia a l’esmentat Projecte.

  De fet, sempre que des de Compromís s’ha preguntat sobre diverses qüestions relatives a l’execució de les obres del mercat, el govern del PP ha contestat amb evasives al·ludint al fet que les obres estant sent finançades i executades directament per la Generalitat Valenciana i que per tant l’Ajuntament no té cap participació en les mateixes.