Arran l’alarma social causada per la carta enviada per la Delegació de Benestar Social, a desenes de perceptors on se’ls informava que facilitaren un número de compte corrent on cobrar-los una part proporcional, dels 618’35€ subvencionats, dels que fins ara no havien de fer-se càrrec, el grup municipal de Compromís manifesta el següent:

1) La carta no té cap validesa jurídica, atés que no ve motivada per cap circular de la Delegació de Benestar Social, Decret d’Alcaldia o resolució de la Junta de Govern Local.

2) A més a més les cartes no han sigut notificades tal i com mana el procediment administratiu, o siga per correu ordinari o, si és el cas, certificat.

3) La carta va ser entregada, als usuaris del Servei d’Ajuda Domiciliària (S.A.D), en un sobre obert, vulnerant-se els preceptes continguts a la llei de protecció de dades, i, a més a més, per empleats de l’empresa privada concessionària del S.A.D, i no per funcionaris o personal adscrit al propi Ajuntament de Torrent.

4) Aquesta carta al·ludix al Reglament Municipal del S.A.D, on s’establix que “L’alteració de les circumstàncies tingudes en compte per a la concessió de les ajudes” pot motivar la revisió de les percepcions, en el sentit que els afectats es faran càrrec, d’una part proporcional que fins ara estava subvencionada al 100%.

Al voltant d’aquesta al·lusió al reglament, des del grup municipal de Compromís hem detectat que hi ha un afectat al qual se li va entregar la carta però que no ha tingut cap circumstància personal que modifique la concessió de la subvenció i per tant l’Ajuntament no té perquè cobrar-li una part proporcional de l’ajuda domiciliària. Des de Compromís no sabem si aquest cas personal és l’únic en aquesta situació, atés que es tracta del primer que s’ha comprovat per part del nostre grup municipal.

5) Al voltant de les irregularitats comeses al procés d’enviament de la carta i arran d’haver detectat un cas al que no es pot aplicar cap cobrament, atés que no hi ha hagut la més mínima alteració en la situació econòmica o patrimonial de l’usuari, el grup municipal de Compromís per Torrent va presentar una bateria de 9 preguntes davant la comissió de Benestar Social del Ple de l’Ajuntament el dia 19 de maig de 2014.

6) En conseqüència, i mentres l’Ajuntament de Torrent no aclarisca fil per randa les circumstàncies que han envoltat tot el procés de revisió econòmica de les subvencions, així com l’enviament irregular de la carta cap a les persones dependents del servei, recomanem encaridament que els usuaris del S.A.D no donen el seu número de compte, ni verbalment ni per escrit, a qualsevol persona de l’empresa concessionària o de l’Ajuntament de Torrent que li ho demane.

7) Finalment, des del grup municipal de Compromís per Torrent oferim la possibilitat d’informar sobre tot aquest particular tant als afectats per la revisió econòmica anunciada a la carta com als familiars o persones que cuiden d’aquestes persones en situació d’extrema dependència. Podeu adreçar-vos al despatx de Compromís per Torrent a la sisena planta de l’Ajuntament de Torrent, per telèfon al 96.111.18.09, o al correu electrònic del nostre portaveu Vicent Beguer al grup municipal: [email protected]

Enllaç a les preguntes presentades a la Comissió: PREGUNTES COMPROMÍS PER TORRENT COMISSIÓ DEL PLE DE BENESTAR SOCIAL AJUDES SAD

Carta enviada per la Delegació Municipal de Benestar Social: CARTA DE BENESTAR SOCIAL ALS DEPENDENTS