COMPROMÍS PER TORRENT FORMULA UNA BATERIA DE PREGUNTES ARRAN EL PRÉSTEC HIPOTECARI PEL QUAL ES PIGNORAREN LES CONCESSIONS DE LES EXPLOTACIONS ESPORTIVES DE PARC CENTRAL I LA COTXERA

ENLLAÇOS: PRECS I PREGUNTES COMPROMÍS HIPOTECA PARC CENTRAL I COTXERA

ACTA 4 JULIOL 2005 HIPOTEQUES PARC CENTRAL I COTXERA

Compromís per Torrent ha presentat per registre d’entrada una bateria de 5 preguntes arran les conseqüències jurídiques que poden derivar-se de l’hipoteca de la concessió administrativa de les instal·lacions esportives de Parc Central i la piscina de la Cotxera. Aquesta hipoteca va ser signada en 2005, amb els vots a favor del PSOE i Unió Valenciana, l’abstenció del PP i el vot en contra del Bloc (hui Compromís) i les seues conseqüències jurídiques podrien afectar, tant la rescissió del contracte d’explotació, com al futur de la gestió de les instal·lacions en cas de l’impagament de la pròpia hipoteca per part de l’empresa adjudicatària de la concessió.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, és de capital importància que l’equip de govern del Partido Popular informe l’oposició d’aquestes conseqüències jurídiques abans d’iniciar qualsevol expedient de resolució del contracte d’explotació dels esmentades instal·lacions, atés que segons Beguer “si l’empresa concessionària no satisfera les quotes de la hipoteca, la concessió administrativa podria acabar en mans d’un banc o d’una entitat financera que no tenen cap experiència en el funcionament d’aquest tipus d’explotacions”.

A més Beguer ha recordat que en 2005 el seu grup municipal va votar en contra d’hipotecar les concessions administratives argumentant que “Torrent se la juga a què l’empresa vaja bé o no i ens arrossegue a nosaltres”. En aquest sentit des de Compromís s’ha sol·licitat que el Govern Municipal informe l’oposició sobre l’estat de pagament, des del moment de constitució de la hipoteca fins el dia de hui.

Finalment, i en cas que l’Ajuntament de Torrent decidira rescindir o suspendre la concessió administrativa de les instal·lacions, atés les diferents sancions interposades per la Corporació a l’empresa, des de Compromís s’ha preguntat al Govern del PP si el Consistori hauria de fer-se legalment càrrec de les hipoteques signades al seu moment per l’empresa explotadora adjudicatària.

COMPROMÍS PER TORRENT FORMULA UNA BATERÍA DE PREGUNTAS A RAIZ DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO POR EL QUE SE PIGNORARON LAS CONCESIONES DE LAS EXPLOTACIONES DEPORTIVAS DE PARC CENTRAL Y LA COTXERA

Compromís per Torrent ha presentado por registro de entrada una batería de 5 preguntas a raiz de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la hipoteca de la concesión administrativa de las instalaciones deportivas de Parc Central y la piscina de la Cotxera. Esta hipoteca fue autorizada en 2005, con los votos a favor del PSOE y Unión Valenciana, la abstención del PP y el voto en contra del Bloc (hoy Compromís) y sus consecuencias jurídicas podrían afectar, tanto la rescisión del contrato de explotación, como al futuro de la gestión de las instalaciones en caso del impago de la propia hipoteca por parte de la empresa adjudicataria de la concesión.

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Vicent Beguer, es de capital importancia que el equipo de gobierno del Partido Popular informe a la oposición de estas consecuencias jurídicas antes de iniciar cualquier expediente de resolución del contrato de explotación de las mencionadas instalaciones, dado que según Beguer “si la empresa concesionaria no satisfera las cuotas de la hipoteca, la concesión administrativa podría acabar en manos de un banco o de una entidad financiera que no tienen ninguna experiencia en el funcionamiento de este tipo de explotaciones”.

Además Beguer ha recordado que en 2005 su grupo municipal votó en contra de hipotecar las concesiones administrativas argumentando que “Torrent se la juega a que la empresa vaya bien o no y nos arrastre a nosotros”. En este sentido desde Compromís se ha solicitado que el Gobierno Municipal informe a la oposición sobre el estado de pago, desde el momento de constitución de la hipoteca hasta el día de hoy.

Finalmente, y en caso de que el Ayuntamiento de Torrent decidiera rescindir o suspender la concesión administrativa de las instalaciones, atendiendo las diferentes sanciones interpuestas por la Corporación a la empresa, desde Compromís se ha preguntado al Gobierno del PP si el Consistorio debería hacerse legalmente cargo de las hipotecas firmadas en su momento por la empresa explotadora adjudicataria.

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Economia i Ocupació, General, Municipal, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *