Enllaç a la nota enviada pel Gabinet de Premsa de l’Ajuntament:

NOTA ENVIADA PEL PARTIDO POPULAR

En primer lloc hem de dir que el nostre grup municipal va rebre un informe signat pel regidor d’economia Jorge Planells en el proposava una opció en la que l’Ajuntament pagaria al voltant de 333.000€ més en interessos atés que l’opció de modificació del Pla de Pagament a proveïdors aprovada en el Ple Extraordinari d’11 de juny era la B) i no la C), tal i com va advertir l’oposició.

Enllaç a la convocatòria i a l’opció triada pel responsable econòmic, el regidor i portaveu del Partido Popular, el senyor Jorge Planells:

CONVOCATÒRIA PLE EXTR. 11 JUNY 2014

EL PP PROPOSA ACOLLIR-SE A LA MESURA B MALGRAT ELS ADVERTIMENTS DE L’OPOSICIÓ

En aquest Ple de l’11 de juny l’oposició va advertir que encara que l’opció B) era legal i suposava una rebaixa del tipus del préstec de pagament a proveïdors en un 1,31% (formalitzat per l’Ajuntament en l’any 2012 per 12,7 milions d’euros), era més interessant per a l’Ajuntament optar per l’opció C) que suposava un estalvi major en interessos, l’1,40%, a més de què la C) no ampliava el termini de carència de l’operació per un any més, que si contemplava l’opció B), amb la conseqüent acumulació d’interessos a pagar per eixe diferencial entre les dues opcions més la carència esmentada.

De fet els dos grups de l’oposició demanàrem que el govern municipal deixara l’assumpte damunt la taula mentres no es tingueren clars els estalvis d’interessos totals i el seu impacte en el Pla de Pagament a Proveïdors. El Partido Popular va votar en contra de la proposta de deixar el tema sobre la taula i va aprovar unilateralment l’opció B).

A l’endemà de l’aprovació de l’opció B) i després de no fer cas dels advertiments de l’oposició, l’equip de govern del PP es va adonar de la seua errada en el càlcul dels interessos i va comunicar als grups de Compromís i Socialista que tenia intenció de celebrar un altre Ple per a canviar l’opció B (inicialment triada) per la C, tal i com havia proposat l’oposició.

Enllaç a la convocatòria del nou Ple Extraordinari després de l’errada en el càlcul d’interessos:

CONVOCATÒRIA PLE EXTR. 19 JUNY 2014

EXPTE. MODIFICACION CONDICIONES FINANCIERAS OPCIÓ C FINALMENT TRIADA DESPRÉS L’ERRADA COMESA PEL PP

El portaveu del PP, Jorge Planells, falta a la veritat quan en la seua nota de premsa afirma que “La moción se dejó provisionalmente encima de la mesa en la sesión anterior”, quan van ser el propis regidors del PP els que l’aprovaren unilateralment fent oïts sords als advertiments de l’oposició de deixar el tema damunt la taula.

A més a més l’afirmació anterior entra en contradicció amb una posterior justificació del propi senyor Planells, que assevera en la mateixa nota de premsa que “El equipo de Gobierno optó por aprovar de forma provisional la medida para estudiarla a fondo”. En què quedem senyor Planells: S’aprovà o es deixà damunt la taula? Evidentment que es va aprovar, i no de forma “Provisional”, com diu el senyor Planells, atés que qualsevol aprovació Plenaria d’un punt que no contempla el tràmit d’esmenes no pot aprovar-se provisionalment, si no que les conseqüències de la votació tingueren la consideració de definitives i fermes. Cal dir que després de triar l’opció advertida per l’oposició el PP no va convocar cap Comissió Informativa per a parlar de la modificació i donar explicacions les explicacions oportunes donat l’error que havien comés.

Finalment, el senyor Planells diu en la nota enviada que “Entre las dos opciones posibles, el consistorio ha optado definitivamente por la bajada en el tipo de interés de 140 puntos (l’1,40% d’interés), manteniendo todo lo demás igual, mientras que la otra opción proponía una bajada de 131 puntos básicos (l’1,31% d’interés), ampliando la carencia de intereses”.

Des de Compromís posem de manifest que eixe advertiment sobre el sobrecost d’interessos va ser advertit per l’oposició al primer Ple, però el PP recolzant-se en la seua majoria absoluta no va fer cas i va haver de convocar un Plenari posterior per a esmenar l’errada, cosa de la qual res es diu en el comunicat de premsa del govern del Partido Popular.

El que no s’entén, des d’un punt de vista de la transparència i la informació cap a la ciutadania, és que el Partido Popular faça un comunicat de premsa vanagloriant-se de la seua gestió en aquest assumpte quan ha sigut el propi govern del seu partit el que ha hagut de rectificar per no saber fer els deures i errar calculant els interessos com toca i com s’espera d’una ciutat com Torrent.