Enllaç: auditoria.compromis.net

Quin és el deute públic de la Generalitat Valenciana?

El deute públic de la Generalitat Valenciana a 31 de desembre de 2012 es va situar en 29.437 milions d’euros. La xifra més alta de tota la història. Un deute pel qual caldrà pagar enguany, com a mínim, 1.292 milions d’euros d’interessos. 1 de cada 10 euros del pressupost.

És legítim tot el deute públic de la Generalitat?

Tot no. És legítim el deute que ha servit per equilibrar el comptes respecte a les activitats que són pròpies de la Generalitat Valenciana (Sanitat, Educació, Justícia…) quan no hi ha hagut suficients ingressos per a cobrir les despeses. Qualsevol persona, família o empresa s’endeuta per a pagar amb més comoditat. La Generalitat ho fa de manera legítima per a pagar obres necessàries com carreteres, escoles o edificis públics.

Quin deute públic és, per tant, il·legítim en el cas de la Generalitat Valenciana?

És deute il·legítim tots els diners que la Generalitat Valenciana ha injectat per a finançar i/o equilibrar el dèficit (pèrdues) de la negligent gestió de les seues empreses públiques mitjançant ampliacions de capital (adquisició d’accions o participacions) i també els diners prestats a tercers sense que facen res perquè els retornen.