Tot i què s’ha de dir: gràcies als tribunals, la cordura és va imposant; no es pot fer competència deslleial front als que paguen els tributs i les taxes corresponents i segueixen les normes, a banda de les molèsties reiterades als veïns.