“Ha de quedar clar que el valencià és encara una llengua postergada,
o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric”

O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble“(Joan Fuster)

Herrada: “ClickaTorrent és la principal eina informàtica de consulta i gestió d’expedients administratius de Torrent, on s’ha censurat i incomplit el Reglament de Normalització Lingüístic de l’Ajuntament”.

Al Ple extraordinari celebrat el dia 23 de juliol el grup municipal de Compromís per Torrent ha presentat, per a la seua aprovació, la implementació en valencià de la principal eina informàtica i administrativa de l’Ajuntament, el porta ClickaTorrent.

La regidora de Compromís, Maria Herrada, ha defensat la moció, la qual ha sigut rebutjada amb els vots en contra del Partido Popular. El portaveu dels populars, Jorge Planells ha justificat la seua negativa argumentat que des del Govern Local s’està treballant per a implementar el Valencià en aquesta eina informàtica. Així Herrada ha recordat al PP que el propi President de la Generalitat, Alberto Fabra, va inaugurar oficialment l’esmentat portal a finals d’octubre de 2013, i que, des del primer dia en funcionament, s’ha obviat la llengua pròpia de Torrent i de l’Ajuntament. “Abans de posar en marxa projectes s’han de defensar els nostres valors, la nostra cultura i la nostra llengua, tal i com mana el reglament lingüístic amb el que ens hem dotat com a Ajuntament”, ha asseverat Maria Herrada.

Herrada també ha manifestat que el govern del PP incompleix sistemàticament el Reglament de Normalització Lingüístic de l’Ajuntament de Torrent, població que té com a parla pròpia el Valencià, i que els populars discriminen donant-li una clara preeminència al castellà. La regidora de Compromís ha posat com a exemple els expedients que han anat al mateix Ple on es proposava la seua moció, on tots els plans que ha presentat el govern del PP han sigut redactats íntegrament en castellà, un fet que posa de manifest l’interés de l’Alcaldessa Folgado en defensar la llengua pròpia dels valencians i valencianes.

Des de Compromís han valorat com a “tòxica” la interpretació de la democràcia que practica el Partido Popular, que censura actes o reglaments que tenen com a únic interés posar en valor el nostre patrimoni cultural i lingüístic, recordant la censura recent que han patit 10 associacions Torrentines a les quals se’ls ha denegat el permís per a la celebració d’una Nit d’Albades, un cicle cultural al voltant del Tabal i la Dolçaina i una Cercavila musical de Tabals i Dolçaines per diversos carrers de Torrent.

Finalment la regidora de Compromís ha recordat al govern del PP que el menyspreu al valencià és un clar símptoma de complexe d’inferioritat: “Amaguen el Valencià sempre que es tracta d’abordar importants documents oficials, com si el nostre idioma no fóra capaç d’expressar els mateixos conceptes que la resta”.
“En aquest sentit encara tenim ben present les paraules de l’exalcaldessa de Torrent i actual Consellera d’Educació Maria José Catalá quan en la campanya electoral del 2011 s’adreçà al públic manifestant que “En primer lugar os pido disculpas por si en algún momento me paso al valenciano. Es mi lengua materna y tengo este defecto. Si lo hago ruego que me perdonéis. Me perdonais, me avisais y pasaré rápidamente al castellano”.

EL GOBIERNO DEL PP VOTA EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE COMPROMÍS DE IMPLEMENTAR CLICKATORRENT EN VALENCIANO

Herrada: “ClickaTorrent es la principal herramienta informática de consulta y gestión de expedientes administrativos de Torrent, donde se ha censurado e incumplido el Reglamento de Normalización Lingüístico del Ayuntamiento”.

En el Pleno extraordinario celebrado el dia 23 de julio el grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado, para su aprobación, la implementación en valenciano de la principal herramienta informática y administrativa del Ayuntamiento, el portal ClickaTorrent.

La concejala de Compromís, Maria Herrada, ha defendido la moción, la cual ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular. El portavoz de los populares, Jorge Planells ha justificado su negativa argumentado que desde el Gobierno Local se está trabajando para implementar el Valenciano en esta herramienta informática. Así Herrada ha recordado al PP que el propio Presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, inauguró oficialmente el mencionado portal a finales de octubre de 2013, y que, desde el primer día en funcionamiento, se ha obviado la lengua propia de Torrent y del Ayuntamiento. “Antes de poner en marcha proyectos se deben defender nuestros valores, nuestra cultura y nuestra lengua, tal y como manda el reglamento lingüístico con el que nos hemos dotado como Ayuntamiento”, ha aseverado Maria Herrada.

Herrada también ha manifestado que el gobierno del PP incumple sistemáticamente el Reglamento de Normalización Lingüístico del Ayuntamiento de Torrent, población que tiene como habla propia el Valenciano, y que los populares discriminan dando una clara preeminencia al castellano. La concejala de Compromiso ha puesto como ejemplo los expedientes que han ido al mismo Plenario donde se proponia su moción, y donde todos los planes que ha presentado el gobierno del PP han sido redactados íntegramente en castellano, un hecho que pone de manifiesto el interés de la Alcaldesa Folgado en defender la lengua propia de los valencianos y valencianas.

Desde Compromiso han valorado como “tóxica” la interpretación de la democracia que practica el Partido Popular, que censura actos o reglamentos que tienen como único interés poner en valor nuestro patrimonio cultural y lingüístico, recordando la censura reciente que han sufrido 10 Asociaciones torrentinas a las que se les ha negado el permiso para la celebración de una Nit d’Albades, un ciclo cultural sobre el Tabal i la Dolçaina y una Cercavila musical de Tabals i Dolçaines por diversas calles de Torrent.

Finalmente la concejala de Compromís ha recordado al gobierno del PP que el menosprecio al valenciano es un claro síntoma de complejo de inferioridad: “Esconden el Valenciano siempre que se trata de abordar importantes documentos oficiales, como si nuestro idioma no fuera capaz de expresar los mismos conceptos que el resto”. “En este sentido aún tenemos bien presentes las palabras de la exalcaldesa de Torrent y actual Consellera de Educación Maria José Catalá cuando en la campaña electoral de 2011 se dirigió al público manifestando que: “En primer lugar os pido disculpas por si en algún momento me paso al valenciano. Es mi lengua materna y tengo este defecto. Si lo hago ruego que me perdonéis. Me perdonais, me avisais y pasaré rápidamente al castellano”.