Al darrer Plenari Ordinari, ens digueren què el lloc per a tractar aquest tema era el Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta (ens estranyà però una vegada més fiarem del que digué el portaveu del Partido Popular i la mateixa Alcaldessa, per enèsima vegada) i ho deixarem sense tractar,  per a ser debatut al dit Consell d’Administració; la meua sorpresa com a Conseller fou què no deixaren què és votara, incomplint el què ens digueren al Plenari.

Moció ajornament rebuts aigua