COMPROMÍS PER TORRENT PREGUNTA QUINES ACCIONS CONCRETES S’ESTAN REALITZAN PER A EVITAR LES REITERADES INUNDACIONS AL EDIFICI M-20 I A L’AVINGUDA JUAN CARLOS I DEL PARC CENTRAL.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu municipal Sento Beguer ha presentado per Registre d’entrada de l’ajuntament de Torrent una bateria de preguntes sobre quines actuacions s’estaven fent per a pal·liar i evitar les inundacions a al aparcament de l’edifici M-20 i a l’Avinguda Juan Carlos I al Parc Central.

 

BEGUER: “Tot i què contestaren al darrer plenari què s’estaven fent actuacions no especificaren quines i a final de l’estiu és de preveure grans pluges per la climatologia intrínseca de la nostra zona i per tant  tenim el risc què tornen a produir-se els mateixos problemes”.

.

Les obres fetes en anterioritat  per a solventar aquest problema son manifestament insuficients: una rella què és queda inutilitzada al principi de les pluges degut al tamany insuficient, al coincidir en una cota més baixa l’aparcament dels carrers que aboquen en ell (tenint en compte què un d’ells transcorre per l’antic Barranc Fondo i per tant  les aigües pluvials continuen ocupant el carrer com hereu de l’antic barranc), taponant-se per lles fulles i altres element arrastrats en un principi.

 

I per altra banda son reiterades les preguntes dels veïns sobre les mesures a realitzar, què a hores d’ara ja son urgents.

 

 

 “Si no actuaren com calia al seu moment hauríem de fer-ho ara amb celeritat”, ha remarcat Beguer, que ha recordat “que tot i estar advertits reiteradament tant a comissions, com al plenari i inclòs al Consell d’Administració de Nous Espais, estem molt preocupats per el què creguem l’inoperància del Equip de Govern del PP”.

 

En concret les accions i preguntes formulades són:

 

“Estan recepcionades les obres d’estos carrers? I sí així fora: encara estem coberts pel segur?

 

És recepcionaren les darreres obres per a evitar problemes semblants?.

 

Quines actuacions concretes (obres i altres) estan fent-se per a una solució definitiva i més ampla d’aquest problema recurrent que causa greus problesmes , tan a nivell econòmic com estructurals?”

 enllaç preguntes registre d’entrada

Premsa, grup municipal de Compromís per Torrent

Sento Beguer. Telèfon: 629.269.113. Adreces Electròniques: [email protected] i [email protected]