Vicent Beguer i Miquel, portaveu del grup municipal de Compromís per Torrent, s’adreça al Ple de la Corporació per a presentar la següent

 

MOCIÓ INSTANT AL GOVERN CENTRAL I VALENCIÀ PER A RECLAMAR SOLUCIONS EFECTIVES DAVANTE EL BLOQUEIG DE RÚSSIA A LES IMPORTACIONS DE PRODUCTES AGRARIS PROCEDENT DE LA UNIÓ EUROPEA I EN CONCRET ALS CÍTRICS, CAQUIS I MAGRANES.

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Davant el veto econòmic interposat per la Unió Europea als productes russos per la ocupació de part de Crimea per Rússia, i la resposta d’aquest país bloquejant l’importació de productes agraris als països que integren la Unió Europea.

 

Veient què la Unió Europea a dotat un fons clarament insuficient per a pal·liar aquest greu problema (125 milions d’euros), ja què les importacions valencianes de cítrics, caquis i magranes a Rússia són de 67 milions d’euros de l’any passat, i les irrisòries quantitats que percebran els productors de bresquilles o nectarines valencianes davant les condicions exigides per a accedir a les mateixes per part de les autoritats comunitàries.

 

La facturació anual dels productes agraris valencians realitzats amb els seus enviaments a Rússia de cítrics, caquis i magranes –els tres sectors que es pretén tinguen també ajudes pel veto- és d’uns 67 milions d’euros, segons La Unió de Llauradors.

 

Aquesta xifra correspon a 38 milions d’euros en cítrics, 16 en caquis i 13 en magranes, d’acord a les últimes dades disponibles de 2013 en l’exportació d’eixos conreus a territori rus. Al 2012 la quantitat en cítrics va ser superior, concretament de 47 milions d’euros.

 

L’elevada suma econòmica que suposa deixar de perdre eixa quota de mercat reforça encara més si cap les demandes del sector per a incloure aquests cultius dins de les ajudes que va atorgar la Unió europea en compensació als productors pel veto rus.

 

Tant les autoritats de la Unió Europea com el Ministeri d’Agricultura o la Generalitat Valenciana han de ser conscients de la importància d’incorporar a aquests cultius, així com qualsevol altre que poguera ser afectat, les solucions plantejades per part de les autoritats comunitàries, espanyoles i autonòmiques no són suficients per a pal·liar les conseqüències d’un veto d’aquesta naturalesa .

Ara mateixa no s’està en campanya d’aquests productes però si s’arriba a la mateixa sense tindre assegurades eixes compensacions el camp valencià és vorà immers en greus complicacions i al final es quedarà sense ajudes. I una darrera reflexió en boca del Secretari General de la Unió de Llauradors Ramon Mampel: “…no és tan fàcil conquistar nous mercats amb la competència tan brutal que hi ha, i si no s’envien eixos productes a Rússia a veure el que fem amb ells i sense compensacions pels mateixos”

 

Com a colofó vull assenyalar que els cítrics ja va ser usats com a moneda de canvi al nostre ingrés a la Comunitat Europea, i a hores d’ara estan encara més afavorits aranzelàriament l’importació de cítrics de països extracomunitaris, en clara competència deslleial a productes agraris Europeus com son els nostres cítrics.

 

És per això, que apel·lant a la responsabilitat social dels grups municipals que composem aquest  Ple, i sent conscients què el camp valencià, i per tant torrentí, es una peça fonamental en la nostra economia presentem las següent

 

PROPOSTA D’ACORD

 

Instar al augment tant del fons econòmic aprovat, afegint el muntat què suposa les exportacions dels cítrics, els caquis i les magranes –i que estos s’incloguen a la llista de productes agraris elaborada per la unió Europea afectats per la decisió russa-  tant a les autoritats de la Unió Europea com al Ministeri d’Agricultura i a la Generalitat Valenciana per a prendre i aplicar amb urgència tanta la mesura exposada com totes les mesures addicionals necessàries reclamades pel sector agrari valencià, per pal·liar la greu situació del nostre sector agrícola a la què es pot vore immers davant el veto rus.

Torrent, a 26 d’agost de 2014