Compromís per Torrent demana transparència sobre la situació legal del pàrquing Joan Carles I

Beguer: “No ens han informat sobre la situació contractual de les instal·lacions, després que l’Ajuntament haja perdut el judici contra la concessionària en primera instància”.

Compromís per Torrent presentarà una bateria de preguntes sobre la situació legal actual del pàrquing Juan Carlos I, després que els jutjats de primera instància hagen donat la raó als arguments de la concessionària.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, ha explicat que el govern municipal no ha convocat al seu grup municipal per a explicar-los els motius esgrimits per l’empresa, i que “tampoc coneixem el contingut de les al·legacions presentades per l’Ajuntament, si existeixen o no informes municipals, i, finalment, les implicacions econòmiques que poden derivar-se de les gestions passades i futures del pàrquing”.

De l’informe existent del Consell Jurídic Consultiu, Compromís també desconeix el seu contingut, atés que el govern del PP tampoc no els ha informat sobre el particular; així Vicent Beguer ha explicat que a la Comissió d’Urbanisme celebrada el dimecres 19 de novembre no se’ls donà cap explicació.

Finalment, i arran la nota de premsa enviada pel PP, on s’advertix que s’està preparant un recurs d’apel·lació contra el litigi perdut en primera instància per l’Ajuntament, des de Compromís s’exigix que s’informe l’oposició en les comissions oportunes i que s’acabe amb la política de fets consumats que practica el Govern Municipal, on l’oposició s’acaba assabentant, pels mitjans de comunicació, sobre assumptes oficials que afecten tota la Corporació, i que haurien de tractar-se de manera transparent als òrgans municipals corresponents.

COMPROMÍS PER TORRENT PIDE QUE SE INFORME A LA OPOSICIÓN SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DEL PARKING JUAN CARLOS I

Beguer: “No nos han informado sobre la situación contractual de las instalaciones, después de que el Ayuntamiento haya perdido el juicio contra la concesionaria en primera instancia”.

Compromís per Torrent presentará una batería de preguntas sobre la actual situación legal del parking Juan Carlos I, después de que los juzgados de primera instancia hayan dado la razón a los argumentos de la concesionaria.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ha explicado que el gobierno municipal no ha convocado a su grupo municipal para explicarles los motivos esgrimidos por la empresa, y que “tampoco conocemos el contenido de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, si existen o no informes municipales, y, finalmente, las implicaciones económicas que pueden derivarse de las gestiones pasadas y futuras del parking”.

Del informe existente del Consejo Jurídico Consultivo, Compromís también desconoce su contenido, dado que el gobierno del PP tampoco les ha informado sobre el particular; así Vicent Beguer ha explicado que en la Comisión de Urbanismo celebrada el miércoles 19 de noviembre no se les dio ninguna explicación.

Finalmente, y tras la nota de prensa enviada por el PP, donde se advierte que se está preparando un recurso de apelación contra el litigio perdido en primera instancia por el Ayuntamiento, desde Compromís se exige que se informe a la oposición en las comisiones oportunas y que se acabe con la política de hechos consumados que practica el Gobierno Municipal, donde la oposición se acaba enterando, por los medios de comunicación, sobre asuntos oficiales que afectan a toda la Corporación, y que deberían tratarse de manera transparente en los órganos municipales correspondientes.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *