Compromís per Torrent presenta esmenes contra la pujada de l’aigua per a 2015

Beguer: “Proposem la congelació de les tarifes excepte en els abocaments industrials amb potencial contaminant mitjà i alt”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer, s’ha oposat a la pujada generalitzada de les tarifes de l’aigua proposada pel govern municipal del Partido Popular.

Al Consell d’Administració celebrat el dia 10 de novembre a l’empresa mixta Aigües de l’Horta, el PP va aprovar una apujada del 5’12% en totes les tarifes.

Aquesta proposta s’ha traslladat al Ple de la Corporació per a la seua ratificació, motiu pel qual des de Compromís per Torrent s’han presentat les esmenes oportunes proposant la congelació de totes les tarifes, excepte les industrials amb potencial contaminant alt i mitjà, en línia amb la filosofia de les directives europees en matèria mediambiental que advoquen per “que paguen més els que més contaminen”.

Beguer ha destacat el fet que a la proposta de la mercantil es preveuen uns guanys de 453.000€ per al 2015, “uns guanys que pagarem entre tota la ciutadania i les empreses de Torrent mentres el PP ens apuja més d’un 5% les tarifes”.

A més a més des de Compromís no s’entén que mentres l’IPC de 2013 ha sigut negatiu, i l’interanual entre octubre de 2013 i 2014 és del 0%, el govern del PP pretenga ara apujar l’aigua un 5’12%, en contra dels interessos generals i de la pròpia lògica dels indicadors econòmics, “tot amb l’objectiu d’afavorir única i exclusivament els interessos de l’empresa explotadora”, ha asseverat Beguer.

Finalment, Beguer ha expressat que un Partit que governa per a 10.500 persones desocupades, no pot presentar aquest tipus de propostes antisocials amb un únic beneficiari directe com és una gran multinacional francesa, a la qual pertany l’empresa explotadora que gestiona l’aigua de Torrent.

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA ENMIENDAS CONTRA LA SUBIDA DEL 5’12% DE LAS TARIFAS DEL AGUA PROPUESTA POR EL PP PARA EL 2015

Beguer: “Proponemos la congelación de las tarifas excepto en los vertidos industriales con potencial contaminante medio y alto”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Vicent Beguer, se ha opuesto a la subida generalizada de las tarifas del agua propuesta por el gobierno municipal del Partido Popular.

Al Consejo de Administración celebrado el día 10 de noviembre a la empresa mixta Aigües de l’Horta, el PP aprobó una subida del 5’12% en todas las tarifas.

Esta propuesta se ha trasladado al Pleno de la Corporación para su ratificación, motivo por el que desde Compromís per Torrent se han presentado las enmiendas oportunas proponiendo la congelación de todas las tarifas, excepto las industriales con potencial contaminante alto y medio, en línea con la filosofía de las directivas europeas en materia medioambiental que abogan por “que paguen más los que más contaminan”.

Beguer ha destacado el hecho de que en la propuesta de la mercantil se prevén unos beneficios de 453.000€ para el 2015, “unas ganancias que pagaremos entre toda la ciudadanía y las empresas de Torrent mientras el PP nos sube más del 5% las tarifas”.

Además desde Compromís no se entiende que mientras el IPC de 2013 ha sido negativo, y el interanual entre octubre de 2013 y 2014 es del 0%, el gobierno del PP pretenda ahora subir el agua un 5’12%, en contra de los intereses generales y de la propia lógica de los indicadores económicos, “todo con el objetivo de favorecer única y exclusivamente los intereses de la empresa explotadora”, ha aseverado Beguer.

Finalmente Beguer ha expresado que un Partido, que gobierna para 10.500 personas desempleadas, no puede presentar este tipo de propuestas antisociales con un único beneficiario directo como es una gran multinacional francesa, a la que pertenece la empresa explotadora que gestiona el agua de Torrent.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *