Com tots els anys, i amb dos mesos de retard legal, el govern municipal ens ha remés el pressupost de l’Ajuntament, i com sempre amb només cinc dies perquè els grups de l’oposició puguen presentar esmenes a la proposta. Per tant, els pressupostos arriben tard i es lliuren amb el temps mínim legal perquè es puguen estudiar amb deteniment; un exemple més de la transparència i la participació que en matèria econòmica practica el Partido Popular.

Tal vegada, per les dates en les que estem, analitzar números i previsions no siga el moment més agradable per a molts, però és quan s’han presentat i quan toca, per tant, parlar de com es van a gastar els diners dels veïns i veïnes el proper 2015.

A grans línies, la realitat ens mostra que el pressupost “real” és clarament inferior en xifres al d’enguany. En concret en aprovació inicial es varen calcular 52.930.000,00€ d’ingressos i despeses per a 2014, quan per al 2015 s’han previst 55.820.000€. Sense entrar en detalls la ciutadania podria pensar que el fet d’incrementar-se es degut a una recuperació dels ingressos derivada de la millora en la situació econòmica general, res més de lluny de la realitat, atés que s’ha previst una venda de parcel·les per valor de 5’5 milions d’euros; per tant, són uns ingressos que no vénen de les operacions corrents de recaptació de l’Ajuntament, sinó de la liquidació de patrimoni municipal. El pressupost real de 2015 seria, per tant, de 50.320.000€, o siga 2.610.000€ inferior al d’enguany.

Sobre la venda de parcel·les, per a finançar inversions en barris, des de l’Oficina Pressupostària s’ha alertat que només serà possible si és materialitza l’alienació de les mateixes, atés que són inversions finalistes; per tant, no es pot tocar ni un sol euro del pressupost mentre no apareguen compradors, i l’experiència en eixe sentit no pot ser més decebedora, perquè tots els solars que apareixen en la llista, excepte el de Parc Central, ja han sigut posats a la venda en dues ocasions sense cap resultat. Respecte al preu de venda de la parcel·la de Parc Central, es tracta d’un solar de 8.800 m2 per al qual s’ha pressupostat un preu de 5 milions d’euros. Consultades diferents agències immobiliàries, el que ens han dit és que com a màxim només es podria vendre per 2’5 milions d’euros, i això sent optimistes.

Respecte a les nostres esmenes, hem presentat una bateria de 23 al Pressupost de 2015, ens haguera agradat disposar de més dels cinc dies que ens han donat per a estudiar-lo amb deteniment, no obstant hem proposat que s’incremente l’ajuda als productes farmacèutics en 40.000€, la subvenció menjar a casa en 25.000€, les ajudes per violència de genere en 25.000€ (5.000€ és la pressupostada), la promoció del valencià en 12.500€ (8.500€ és la previsió per a tot Torrent), o la protecció dels consumidors i usuaris en 30.000€, entre altres.

Bon nadal i bon any a totes i a tots.

[Article publicat originalment en el número de La Opinión de Torrent corresponent a la segona quinzena de 2014]