A partir de dimarts 31 de març, la Llei estableix que les inauguracions institucionals queden prohibides perquè el decret de convocatòria d’eleccions es publica el dia 1 d’abril i, per tant, entrem en període electoral durant el qual s’entén que el govern es troba en funcions i no ha d’actuar amb parcialitat o hipotecant el futur govern que eixirà en breu de les urnes.

“Això diu la Llei, però la realitat és tota una altra”, segons raona el candidat a l’Alcaldia de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, “i per això, des del Grup Parlamentari de Compromís a les Corts es va presentar una Proposició de Llei per evitar que es gasten les institucions de manera caciquil i no es puguen realitzar aquests actes que ens costen molts diners de la nostra butxaca i només fan que vergonya aliena. I, de fet, l’actuació que hem vist aquests dies per part del PP de Torrent, lamentablement, ens ha demostrat que la nostra iniciativa anava molt ben encaminada”.

Com a exemple, Alabajos posa la suposada “inauguració” del Museu de la Torre com a paradigma del que no s’ha de fer. “Arriben l’últim dia, sobre la botzina, i anuncien i es fan la foto dient que inauguren una primera fase de tres pendents i, a més, que obrirà les portes d’ací més de dues setmanes. És a dir, una inauguració de la inauguració de la inauguració. Un absurd i un ridícul electoralista”.

En aquest sentit, el candidat ecovalencianista ha recordat la passada visita de Fabra el 27 de març també per a fer una inauguració d’última hora, i ha reflexionat sobre quantes inauguracions que no foren en període electoral pot recordar el veí de Torrent. “Després de no fer res en quatre anys a causa de la seua mala gestió, ara que s’acosten eleccions els entra la febre de la ‘inauguraritis’ i es posen a fer-se fotos fins a l’últim moment que els permet la Llei. I, a més, ja veurem quina s’inventen els propers dies per tal de botar-se-la”.

Finalment, Alabajos ha instat el PP a “seguir amb la febre d’inauguracions electoralistes i anar a ‘inaugurar’ una altra vegada més el cartell de l’Hospital de Torrent”.

Compromís acusa al PP de hacer el ridículo con las inauguraciones “sobre la bocina”

A partir del martes 31 de marzo, la Ley establece que las inauguraciones institucionales quedan prohibidas porque el decreto de convocatoria de elecciones se publica el día 1 de abril y, por tanto, entramos en periodo electoral durante el cual se entiende que el gobierno se encuentra en funciones y no debe actuar con parcialidad o hipotecando el futuro gobierno que saldrá en breve de las urnas.

“Esto dice la Ley, pero la realidad es otra”, según razona el candidato a la Alcaldía de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, “y por ello, desde el Grupo Parlamentario de Compromís en las Cortes se presentó una Proposición de Ley para evitar que se gasten las instituciones de forma caciquil y no se puedan realizar estos actos que nos cuestan mucho dinero de nuestro bolsillo y sólo dan que vergüenza ajena. Y, de hecho, la actuación que hemos visto estos días por parte del PP de Torrent, lamentablemente, nos ha demostrado que nuestra iniciativa iba muy bien encaminada”.

Como ejemplo, Alabajos pone la supuesta “inauguración” del Museo de la Torre como paradigma de lo que no se debe hacer. “Llegan el último día, sobre la bocina, y anuncian y se hacen la foto diciendo que inauguran una primera fase de tres pendientes y, además, que abrirá sus puertas de aquí más de dos semanas. Es decir, una inauguración de la inauguración de la inauguración. Un absurdo y un ridículo electoralista”.

En este sentido, el candidato ecovalencianista recordó la pasada visita de Fabra el 27 de marzo también para hacer una inauguración de última hora, y ha reflexionado sobre cuántas inauguraciones que no fueran en periodo electoral puede recordar el vecino de Torrent. “Después de no hacer nada en cuatro años debido a su mala gestión, ahora que se acercan elecciones les entra la fiebre de la ‘inauguraritis’ y se ponen a hacerse fotos hasta el último momento que les permite la Ley. Y, además, ya veremos qué se inventan los próximos días para saltársela”.

Finalmente, Alabajos ha instado al PP a “seguir con la fiebre de inauguraciones electoralistas e ir a inaugurar otra vez más el cartel del Hospital de Torrent”.